הודעות הדוברת

התוכנית הלאומית שיזם שר החינוך נפתלי בנט לקידום האנגלית 

תלמידי החינוך ההתיישבותי עוברים לאנגלית מדוברת וניגשים לבגרות בסקייפ.

 ​חדש: תלמידי החינוך ההתיישבותי יובילו פיילוט ארצי של משרד החינוך וייגשו השנה לבגרות באנגלית בעל פה במתכונת חדשה:  

באמצעות הסקייפ - שיחה מרחוק עם מורה, בוחן או שיחה עם דמות אנימציה מדברת, וכן באמצעות צפייה בסרטון שהתלמידים יגיבו עליו בע"פ באמצעות הקלטת תשובותיהם. 

בתי ספר אזוריים וכפרי נוער בחינוך ההתיישבותי משתתפים בתוכנית הלאומית במסלולים שונים ונהנים בהדרגה מתוספת שעות לאנגלית מדוברת, מהרחבת מועדוני הדיבייט, ומהתוכנית "סולמות" לסיוע בהזנקת מספר התלמידים הניגשים לבגרות ברמת 5-4 יח"ל ועוד. 

אנגלית מוגברת: כ-80% מתלמידי החינוך ההתיישבותי (י"ב) ניגשו בשנת תשע"ז לבגרות מוגברת באנגלית ברמה של 4 ו-5 יחידות. נתון זה גבוה מהיעד שהציב משרד החינוך - 70% .

לצד ההישג, המינהל לחינוך התיישבותי פועל להגדלת מספר התלמידים הלומדים במסלול מוגבר, והתוכנית החדשה של משרד החינוך מעניקה כלים נוספים לעשות זאת.​​​​​


כפתור כניסה לפורטל מאובטח​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​

​ ​​​