- מקורות מידע לביודע 

אספה וערכה: בלהה גלעד

                                               רשימת מקורות מידע לביודע

 

1.        מקורות מידע כללים

 

אנציקלופדיות

1.        אלון, ע.; הלר, ד.; לבנת, מ., האנציקלופדיה של החי והצומח של ארץ ישראל, הוצאה: משרד הביטחון - החברה    להגנת הטבע. (12 כרכים בנושאים: חסרי חוליות יבשתיים, חרקים, החיים במים, זוחלים ודו-חיים, עופות, יונקים, הצומח של ארץ ישראל, צמחים חסרי פרחים, צמחים בעלי פרחים, צמחים ובעלי חיים במשק האדם, הופיעו בשנים 1990 - 1982).

2.        הלפרין, ח. (1966), האנציקלופדיה לחקלאות, הוצאת האנציקלופדיה לחקלאות. (3 כרכים).

 

מדריכים/לקסיקונים

1.        אביגד, ב. (1986), פרחי הנגב.

2.        אמיתי, פ. (1987). מדריך החרקים בישראל (ופרוקי רגליים אחרים).בית הוצאה כתר, ירושלים.

3.        בנימיני, ד. (1990). מדריך הפרפרים בישראל כולל פרפרי חרמון וסיני. בית הוצאה כתר, ירושלים.

4.        בנימיני, נ. (1975). פטריות הכובע בישראל. הוצאת הקיבוץ המאוחד, בשיתוף עם החברה להגנת הטבע.

5.        בנימיני, נ. (1984). פטריות עילאיות בישראל. הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.

6.        דנין, א. (1977), הצומח בנגב. ספריית פועלים ויחדיו.

7.        ויזל, י. ; כהן, ש.; בנימיני, נ. (1977). צמחי רעל בישראל. הוצאת המדור לאקולוגיה בע"מ, פתח תקווה.

8.        ויזל, י. ; אלון ע. (1978). עצי בר בישראל. הוצאת המדור לאקולוגיה בע"מ, פתח תקווה.

9.        זהרי, מ. (1980). נופי הצומח של הארץ. עם עובד.

10.        זהרי, מ. פאהן, א. (1967), צמחי התרבות של ישראל, הקיבוץ המאוחד. (1981) צמחי התרבות בישראל. מגדיר  צמחי תרבות לפי משפחות.

11.        לב, ח. (1987), לקסיקון דביר לביולוגיה, ביתן-מוציאים לאור.

12.        פוטיבסקי, א.;  דפני, א. (1979). תבלינים. הוצאת מסדה.

13.        פינברון-דותן, נ.; דנון, א. (1998), המגדיר לצמחי בר בא"י. הוצאת כנה ירושלים (כרטא)

14.        פליטמן, ע. ; חן, ק.; דנין, א. ; שמידע, א. (1983). צמחי ישראל בתמונות. הוצאת מסדה. צילומים: דוד דרום.

15.        שמידע, א. ;דרום, ד. (1986). מדריך פרחי הבר בישראל הצמחייה הים-תיכונית (כרך א'). בית הוצאה כתר, ירושלים.

16.               שמידע, א.; דרום, ד. (1988). מדריך פרחי הבר בישראל צמחיית המדבר (כרך ב'). בית הוצאה כתר, ירושלים.

17.        שמידע, א.; דרום, ד. (1992), מדריך העצים והשיחים בישראל,  בית הוצאה כתר, ירושלים.

18.        לקסיקון לחקלאות

 

 

ספרים

1.    אבישי, מ. (1979), אירוסים בארץ ישראל. החברה להגנת הטבע. מוגש באדיבות רשות שמורות הטבע, מתוך מחקר  מקיף אשר בוצע בסיוע הרשות והאוניברסיטה העברית בירושלים, בגן הבוטני.

2.    אילן, ר. (1991), תיקשורת ויסות ותיאום בעולם החי והצומח, הוצאת יפתח.

3.    אמיר, ר. (1996), פרקים באקולוגיה, המרכז להוראת מדעים האוניברסיטה העברית בירושלים.

4.    בן חור, י. (1977),. המים בטבע ובסביבת האדם. המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

5.    בן חיים, ג. (יחידה 1-2), זרחוביץ, ש. (יחידה 3), האוניברסיטה הפתוחה: פרקים בפיזיולוגיה של הצמח, הוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, שנת 1984.

6.    ברוזה, מ. (1983), טבע שכזה, הוצאת מסדה.

7.    ברטוב, ח. ש. (1986), בוטאניקה כללית. כל הזכויות שמורות למחבר. נדפס בדפוס סגל.

8.    ברנשטיין, ע. (1989), אקולוגיה מעשית מדריך לבחינת בגרות בעל-פה בביולוגיה. הוצאת עם עובד.

9.     ברנשטיין, ע. (1991), ביולוגיה חוקרת איסוף, הצגה וניתוח של נתונים ביולוגיים. הוצאת עם עובד.

10.    גליל, י. קינטיקה של גיאופיטים, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

11.    גליל, י. ההפריה בפרחים,  הוצאת הקיבוץ המאוחד

12.    גליל, י. ; נאמן, ג. (1979), התאנה, החברה להגנת הטבע, בית ספר שדה הר מירון, משרד החינוך והתרבות / אגף  הנוער / היחידה לידיעת הארץ ולימודי שדה.

13.    גליל, י., הפיקוס הדתי ברבייה עצמית: אפיפיטים שמשתרשים בקרקע, מתוך: הפיקוס עץ בר ועץ נוי, 46-37, הוצאת החברה להגנת הטבע, ת"א, (1985).

14.    דארל, ג'. (1988), חובב הטבע, אדם מוציאים לאור.

15.    דפני, א. (1980), הדודאים נתנו ריח (פרקים מפולקלור צמחי ישראל). החברה למחקר מדעי שימושי, אוניברסיטת חיפה בע"מ גסטליט חיפה בע"מ, הוצאה לאור.

16.    דפני, א. (1984), צמחי בר ראויים למאכל. החברה להגנת הטבע. משרד החינוך והתרבות/ אגף הנוער/ היחידה לידיעת הארץ ולימודי השדה.

17.    הוכברג, מ. (1980), מדריך לצמחי מרפא. הוצאת "אור טבע", ת"ד 22096, תל אביב.

18.    הלר, ד. ; דפני, א. (1983), צמחי בר גרים בישראל (היבטים פיטוגיאוגרפיים, אקולוגיים וחקלאים). החברה להגנת הטבע. השירות לשמירת איכות הסביבה, משרד הפנים. משרד החינוך והתרבות, אגף הנוער, היחידה לידיעת הארץ ולימודי שדה.

19.    הביולוגיה חקר החיים – כרך ב' – צמחים. 260-269 (ספר לימוד).

20.    ויזל, י. (1974), אקולוגיה – עקרונות ותהליכים. תל-אביב, הוצאת המדור לאקולוגיה, אוניברסיטת ת"א.

21.    ויזל, י.; אגמי, מ. (1979), צמחי מלחה בישראל. תל-אביב, הוצאת המדור לאקולוגיה, המחלקה לבוטניקה, אוניברסיטת ת"א.

22.    ויזל, י.; ליטב, מ.; אגמי, מ. (1975), צמחי חוף הים בישראל. תל-אביב, הוצאת המדור לאקולוגיה, המחלקה   לבוטניקה, אוניברסיטת ת"א.

23.    ויזל, י.; פולק, ג.; כהן, ג. (1978), אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל. תל-אביב, הוצאת המדור לאקולוגיה, המחלקה לבוטניקה, אוניברסיטת ת"א.

24.    זהרי, מ. (1959), גיאובוטניקה. ספריית פועלים.

25.    זהרי, מ. (1978), כל העולם הצמחים. עם עובד.

26.    זקס, צ. (1984), פרקים בפיסיולוגיה של הצמח. יחידות 11-4, האוניברסיטה הפתוחה.

27.    זקס, צ. (1984), מנגנוני פיקוח על התפתחות הצמחים, המרכז הישראלי להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט.

28.    זקס, צ. (1987), משמעות הצורה בצמחים, אוניברסיטה משודרת. משרד הביטחון ההוצאה לאור.

29.    יעקובי, ז. ( ), מבוא לפיסיולוגיה של הצמח.

30.    כהן, ד. מבוא לאקולוגיה – חיים בסביבתם. תל-אביב, משרד הביטחון.

31.    כהנא, ת. ; ניר, ט. (תשמ"ט) רבייה באדם בבעלי חיים ובצמחים, הוצאת משרד החינוך האגף לתכניות לימודים והאוניברסיטה העברית.

32.    פאהן, א. (1987), אנטומיה של הצמח, הוצאת הקיבוץ הארצי.

33.    פולק, ג. (1992), האוניברסיטה הפתוחה, צומח וצמחים, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. יחידות 1-5, מהדורה שנייה ומעודכנת.

34.    פולק, ג. (1992), האוניברסיטה הפתוחה, צומח וצמחים, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה יחידות 9-10, מהדורה שנייה ומעודכנת.

35.    פישלזון, ל. (1987), הים שסביבנו אקולוגיה וביולוגיה של הים. סדרת "אוניברסיטה משודרת". משרד הביטחון ההוצאה לאור.

36.    פרבולצקי, א.; פולק, ג. (2001), אקולוגיה - התיאוריה והמציאות הישראלית, כרטא, ירושלים.

37.    קריספיל, נ. (1983), ילקוט הצמחים, (שני ספרים), כנה, ירושלים.

 

עיתונים

כתבי עת שהופעתם נפסקה

1. אקולוגיה וסביבה – החברה להגנת הטבע.

2. גלילאו – המגזין הישראלי למדע ואקולוגיה.

http://www.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/

3. הביוספרה   חוברות מהשנים תש"נ-תשנ"ו נמצאות ברשת האינטרנט באתר: http://www.snunit.k12.il/heb_journals/biosfera

4.  

5.  לדעת        (אין אתר ברשת האינטרנט)

 

6. טבע וארץ  חוברות מהשנים 1994-1984 נמצאות ברשת האינטרנט באתר:

http://www.snunit.k12.il/heb_journals/aretz

 

7.  כמעט 2000

http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/mada2000/upload/main/

 

8. מדע  חוברות מהשנים 1991-1981נמצאות ברשת האינטרנט באתר:

http://www.snunit.k12.il/heb_journals/mada/

 

  

 

כתבי עת קיימים

1.       השדה: ירחון להתיישבות ולחקלאות, מזון ואיכות הסביבה. בהוצאת המרכז החקלאי.
   (טלפון המערכת: 03-93159991, פקס: 03-93150992)

2.       עלון למורי הביולוגיה (חוברות מהשנים 1985 מצויות בסנונית (וממשיך להתעדכן), מרכז מורי הביולוגיה.

http://www.snunit.k12.il/bioteach/upload/alon/

3.       רת"ם – כתב עת לנושאי שדה בוטנים בארץ ישראל/ החברה להגנת הטבע.

 

 

מאגרי מידע (כתובים וממוחשבים)

1.   בספר "פרקים באקולוגיה" למורה (רות אמיר), בעמודים מ7- עד מ19- יש רשימת מקורות הכוללת ספרי עזר כללים,  מאמרים, כתבי עת ועוד.

2.   באתר מט"ח יש הפנייה למקורות מידע אינטרנטיים בנושאים אקולוגיים

  http://212.68.158.143/kehil/pais/priority/eco.htm

3.  הספרייה הוירטואלית של מטח – מדעי הטבע ומדעים מדוייקים – ביולוגיה

    http://lib.cet.ac.il/Pages/sub.asp?item=244

4.  הירש, א, ; ורטהימר , ש. (1997), אוגדן ניסויים בביולוגיה. המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית,   

  ירושלים. 

5.  בספריית החברה להגנת הטבע (באבו כביר) שפע רב של חומרים שיכולים להתאים. טלפון –  6811151-03

http://www.teva.org.il/education/show_item.asp?levelid=95

 

 

אתרים ברשת במגוון נושאים המתאימים לביודע

1.      אתר הגן הבוטני בירושלים, במדור מחקרים ופירסומים, יש סעיף "תופעות בוטניות". שווה הצצה.

    http://www.botanic.co.il/hebrew/research/photosnt.htm     

2.      רתם מרכז מידע לצמחי ישראל – האוניברסיטה העברית ירושלים, החברה להגנת הטבע

http://www.rotem.huji.ac.il

 

 

מאמרים בנושאים אקולוגיים ועבודה אקולוגית

1.       ברומר, מ. (1998), העבודה האקולוגית, עלון למורי הביולוגיה 154, 56-58.

2.       גזית, א., אחירון-פרומקין, ח. (1994), פרויקט החולה – היבטים ציבוריים ומיגוון בעיות. אקולוגיה וסביבה 1:

   239-243.

3.       זיו, ע. (1995), חמוש בזכוכית מגדלת – או, עשה לך עבודה אקולוגית, עלון למורי ביולוגיה 142, 75-86.

4.       פרנקנברג, א.; כהן, י. (1996), פרויקט הכרמל – הכרזת הכרמל כשמורה ביוספרית. אקולוגיה וסביבה 3: 12-126.

5.       שמידע, א. (1993), הקזינו בבורסת האקולוגיה, טבע וארץ, 254. (מופיע במאגר "טבע וארץ " בסנונית).

 

 

 

2.        רשימת מקורות מידע בנושאים בוטניים

 

כללי – תופעות בעולם הצומח

1.   אבינועם ד. ; גינת, ד. (1993), פנולוגיה של כמופיטים בני שיח בגן הבוטני, עלון למורי הביולוגיה 133, 55-60.

2.   אוקון, י. (1983), קשירת חנקן ביולוגית, מדע כ"ז-1.

3.    אורלן, צ. (1997), תוצאות ניסויים בתרביות רקמה צמחיות בתוספת סוכר בצמחוני הדס מצוי, עלון למורי הביולוגיה

    150, 70-82.

4.    אמיר ר. (1990), ריאקציית היל, (יהודה ויזר – הצעת ניסוי), עלון למורי הביולוגיה 122, 20-24.

5.    אמיר, ר. (1999), התערבות חוקרים במערכות אקולוגיות של יער אלונים, עלון למורי ביולוגיה 159, 84-92.

6. ברנשטיין, ע. (2003) "טבע בעיר יש ויש".  לפרטים יש ליצור קשר עם המחבר בטלפון  03-6058012.

7. דנין, א. (1973), הצמחים לעונותיהם – צמחים המפיצים זרעיהם בעזרת הגשם, לדעת כרך ד' 3: 15-18.    22-26.

8.    זיו, ע. (1997), צמחי העיר ופליטי תרבות, עלון למורי הביולוגיה, 150, 101-109.

9.    כהן, ד. (1990), סל רעיונות - חוויה מיקרוסקופית עם מרגנית כחולה, עלון למורי הביולוגיה 120,  42-43.

10.       כהן, ע.; שמידע, א. (1992), ספר המידע האדום – צמחים נדירים בישראל. כרך א' – הצמחים הנדירים של הגליל  העליון. רשות שמורות הטבע והחברה להגנת הטבע.

11.    מאיר, א.מ. () , הגנה עצמית בצמחים, לדעת,  68-71.

12.    מאיר, א. מ. (1982), גיאוטרופיזם בשורש, עלון למורי הביולוגיה 83: 1-6.

13. מאיר, א..מ, (1993), הפיטוכרום – חידושים ובעיות, עלון למורי הביולוגיה 136. עמ' 1-8.

14.    מאיר, א. מ. (1998),  חשיבותם של המטבוליטים המשניים בצמח, עלון למורי הביולוגיה, 153, 7-20.

15.    פאהן, א. (1987/8), שערות בצמחים, מדע ל"א: 124-127.

16.    פרבולוצקי, א., יונתן, ר., זליגמן, נ. (1990), השפעת דישון על מרעה טבעי בצפון הנגב – ניתוח אקולוגי,

17.    השדה, כרך ע' חוברת ו'.

18.    עצמון, צ. (1990), לגעת בצמח, לגעת כמו רוח, מדע ל"ד (3) 107.

19.    שמידע, א. (1993), צמחים המהמרים על חייהם, מחשבות, 65-74.

20. שמידע, א. (1994), חכמה בלי ראש, טבע וארץ, חוברת מס' 263.

21.    שמידע, א.; קיסר, ת. (1998), פרח כדאי, גלילאו, 41-47.

 

נביטה

  1.   הנדלסמן, א. (1998), הירהורים וחיבוטים על נביטת בלוטים, עלון למורי הביולוגיה 153, 99-104.

  2.   דנין, א. (1991), ריסן נאכל – צמח מעולה להוראה. אבינועם דנין, עלון למורי הביולוגיה 125, 27-37.

  3.   זיו, ע. (1994), מערכות פשוטות, זולות ואמינות לגידול נבטים ולעריכת מחקרים בבתי ספר, עלון למורי

        הביולוגיה 139, 60-66.

  4.   לוירר, ח. (1990), השפעת השיוף על הנביטה. עלון למורי הביולוגיה 120, עמ' 43.

  5.   מאייר, א. מ. ; פוליאקוב-מיבר, א., (1985), נביטת זרעים, מאגנס ירושלים.

  6.   פולק, ג. (עורך),(1990) זיהוי נבטים – מדריך מאוייר להכרת נבטים של עשבוניים חד שנתיים (צייר ז.

        וקסברגר), עלון למורי הביולוגיה 123, 66-75.

  7.   שניצר, י. (2001), מה עליך לדעת לפני עריכת מחקר בנושא נביטה, עלון למורי הביולוגיה 166, 102-103.

  8.   (1990), מעקב אחרי נבטים בשדה פתוח ובסביבת צמחים רב-שנתיים, עלון למורי הביולוגיה 123, עמ' 33.

  9.   פרקי ביולוגיה וחקלאות: הצמח: סביבתו והתפתחותו, הוצאת המרכז להוראת המדעים, הפרק על הזרע והנביטה.

 

צמיחה

  1.  אבידן, ע. (1987), על עצים ננסיים והורמונים, לדעת י"ח (4) עמ' 3.

  2.  אשכנזי, י. (1986), מהו ריתמוס ביולוגי, לדעת י"א (9-10) עמ' 39.

  3.  גוטרמן, י., ויצטום, א., אבן ארי, מ. (1969), שעוני גשם בצמח הריסן. מדע י"ג: 276-281.

 הדר-גבאי, ר. האור והצמח על פוטוסינתזה ותופעות נוספות הקשורות לאור בצמחים, אתר הגן הבוטני בירושלים 
                                                      
  http://www.botanic.co.il/hebrew/research/photosnt.htm     

  4.  כפכפי, ע. צין, ב. גנוט, ש.(1997), גידול צמחים בהשקיה במים מליחים (נביטת תירס), עלון למורי הביולוגיה

       151, 45-52.

  5.  צעדי, א. (1999), מעגל החנקן בכתמיות המדברית, אקולוגיה וסביבה (3-2) 5.

6.  (1990), מעקב אחרי נבטים בשדה פתוח ובסביבת צמחים רב שנתיים, עלון למורי ביולוגיה 123, עמ' 30.

7.  (1990), מעקב אחרי שולי שדה לא מעובד, שעברו ריסוס, עלון למורי ביולוגיה 123, עמ' 46.

 

האבקה ופריחה (ראו גם בסעיף צבעים בצמחים)

1.   גליל, י. (1963), ההאבקה העצמית וההאבקה הזרה בפרחים, טבע וארץ, כרך ה', חוב' ו', אדר תשכ"ג.

2.  דוכס, ר. (1987), התנהגות איסוף המזון של שלושה מיני דבורים במערכת רמייה בהאבקה: פרחי נקבה המחקים פרחי זכר בירוקת החמור, רתם 25: 28-45.

3.   דוכס, ר.; דפני, א. (1985), האבקת רוח וחרקים בחצב מצוי. רתם 17: 30-39.

4.   דפני, א.(), פרחים והאבקתם. בסדרה "חי וצומח בעונתו ובבית גידולו הטבעי". הוצאת המרכז הישראלי להוראת  

 המדעים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

5.   דפני, א. (1983), רבייה, מימיקרי ופרזיטיות בהאבקה. רתם 10: 65-91.

6.   דפני, א. ; עברי י. (1995), האבקה בפרחים אדומים. עיבוד לפי הרצאה של יריב עברי, על סמך העבודות של ד"ר אמוץ דפני ויריב עברי. (1995). עלון למורי הביולוגיה 143, 33-35.

7.  דפני א.; שמידע א.; אבישי, מ. (1975), הפריחה של "מבשרי הגשם" בצמחיית ארץ ישראל. מתוך: טבע וארץ, כרך  י"ז, חוברת 6, 261-269, ספטמבר – אוקטובר (1975). המאמר נמצא בספר צומח וצמחים, יחידות 1-5 של

 האוניברסיטה הפתוחה.

8.   כהן, ד.; שמידע, א. (1987), פרסומת לעומת תגמול בפרחים. רתם 25: 107-113.

9.   לורך, י. (1961), שחרור גרגירי אבקה ואיסוף אבקה ע"י החרקים, טבע וארץ ג': 183.

10.   לורך, י. (1961), על הצופן, טבע וארץ ד': 133-136.

11.   ריבנאי, י. (1977), על פרוקי הרגל – האבקת פרחים, מינהל המחקר החקלאי בית דגן, 154-160.

12.   שלפ, ר. (1963), מה הם צבעי הפרחים בעיני הדבורה?, מדע, כרך ה', מס' 1, 21-27.

13.   (1990), יחסי מאביקים פרחים בצמחי נוי, ליד שדה נטוש, עלון למורי ביולוגיה 123, עמ' 36.

14.   (1990), מעקב אחרי גלי פריחה בשדה לא מעובד, עלון למורי ביולוגיה 123, עמ' 42.

 

 

בתי גידול ייחודיים

א. צמחי מים

1.      אבולעפיה, נ.; אמיר, ר. (1997), פריחת אצות בכינרת – הזמנה לחקר, עלון למורי ביולוגיה 151, 88-93.

2.      אבולעפיה, נ.; אמיר, ר.; גפן, ; נשרי, (1998), מאמרי האולימפידע + שאלות – פריחת אצות כחולות בכינרת,

   עלון למורי ביולוגיה 155, 6-9.

3.      ברומר, מ. (1996), צמחי מים ושיפור איכות קולחים, עלון למורי הביולוגיה 145, 93-94.

4.      ברומר, מ. (1998), סרט: לומדים עם יקינטון המים, המרכז הארצי למורי ביולוגיה, המרכז להוראת המדעים,

   האוניברסיטה העברית בירושלים.

5.      גרין, מ., שיקום נחלים באמצעות 'אגנים ירוקים', אקולוגיה וסביבה, 157-159.

6.      הנדלסמן, א. (1999), תחרות בין עדשת המים ואזולה במערכת ניסויית, עלון למורי ביולוגיה 157, 71-73.

7.      ויזל צמחי מים. ויזל, י. ; ליפשיץ, נ. (). צמחי מים בישראל. (צמחי טבולים וטבולים למחצה). הוצאת רשות שמורות  הטבע.

8.      עזריה א. (עורך ראשי) אנציקלופדיה של החי והצומח של א"י, הוצאת משרד הביטחון הוצאה לאור, החברה

   להגנת הטבע, (1987), כרך 4: החיים במים, כרך 8: בתי גידול לחים וצמחי מים.

9.      צומח וצמחים, אוניברסיטה פתוחה יחידה 8: התאמת צמחים לבתי גידול מיוחדים.

 

ב. צמחי חוף ומלחות

1.   איזיקוביץ, ד, ; ויזל, י. (), צומח החוף בישראל, סלעית א' חוברת 1.

2.   דנין, א. (), צמחים הגדלים בחוף הים ובחולות, לדעת, כרך ו', חוברת 9-10,  23-26.

3.   דפני, א. (), ידיד החולות – צמח נע ונד, סלעית יג', 9-11.

4.   ויזל, י. ; אגמי, מ. (1979). צמחי מלחה בישראל. הוצאת המדור לאקולוגיה בע"מ, פתח תקווה.

5.   ויזל, י. ; ליטב, מ. ; אגמי, מ. (1975). צמחי חוף הים בישראל. הוצאת המדור לאקולוגיה, המחלקה לבוטניקה, אוניברסיטת תל-אביב.

 

ג. צמחי מדבר

1.   לבנה מ.  (1987), הסתגלות צמחים לתנאי מדבר, טבע וארץ כ"ט, תמוז תשמ"ז, יולי 1987, חוברת 296, נמצא בסנונית, הספרייה הוירטואלית –                                        http://www1.snunit.k12.il/negev/plants1.html

2.   לבנה מ.  (1987), הסתגלות צמחים לתנאי מדבר - חלק ב', טבע וארץ כ"ט, תמוז תשמ"ז, אוגוסט 1987,  נמצא בסנונית, הספרייה הוירטואלית –              

http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/aretz/29704.htm

 

צמחים ירודים (חזזיות, פטריות, טחבים)

חזזיות

1.      אילון סירני, ד. (1972), השותפות המופלאה של החזזיות, לדעת ג' (5) עמ' 3.

2.      גולן, מ.; גינוסר, ש. (1998), סמנים ביולוגיים לאומדן זיהום הסביבה – חזזיות כמדד לזיהום האוויר – מעובד

      לפי אחירון, עלון למורי ביולוגיה 155, 10-15. 

3.      גלון, מ. (1968), חזזיות, מדע י"ב (4) עמ' 226.

4.      גלון, מ. (1977), זיהום אויר חזזיות כמדד, מדע כ"א (3-4) עמ' 1.

5.      גלון, מ. ; גרטי, י. (1979). חזזיות ישראל. הוצאת עם עובד.

6.      גרטי, י. (1980), חזזיות והמסד שלהן, טבע וארץ כ"ב (6) 250-252.

פטריות

1.  (1990), פטריות כובע בשדה בור, עלון למורי ביולוגיה 123, עמ' 49.

מיקרו

 1.  ד"ר אורן, א. (1986), חיידקים ונגיפים. המרכז הישראלי להוראת המדעים האוניברסיטה העברית בירושלים

     ומכון ויצמן למדע, רחובות.

 
שיקום אחרי שריפה

1. אורלן, צ (1995)  השפעות שריפה בחורש טבעי על התפתחות מחודשת של הצומח הדגני; עלון מורי הביולוגיה, 143 2. ברוזה, מ. (1996), החי הזעיר בקרקע והשריפות ביערות האורן בכרמל, אקולוגיה וסביבה 3: 69-79.

3.   וינשטיין, א. (1992), שינויים בצמחיית היער לאחר שריפה פרועה. השדה ע"ב: 59-60.

4.   נאמן, ג. (1994), השפעת שריפה על נביטת זרעים, עלון למורי הביולוגיה 139,  34-50.   

5.   נאמן, ג.; להב, ח.; יצחקי, ע. (1992), השפעת עצי האורן השרופים על הנביטה וההתבססות של צמחים לאחר    השריפה בכרמל, אופקים בגיאוגרפיה 35/36: 85-92.

6.   קותיאל, פ. (1996), השינויים במרחב ובזמן בעושר ובמיגוון מיני הצמחים בכרמל לאחר שריפה, אקולוגיה  וסביבה 3: 61-68.

7.      רבינוביץ, א. (1982 א'), שריפה – מכשיר לניהול טבע ושימורו או אסון לטבע, טבע וארץ כ"ד: 2-54.

8.      רבינוביץ, א. (1982 ב'), השפעת השריפה בחורש הים-תיכוני, טבע וארץ כ"ד: 201-205.

9.      שגיא, י. (1995), להוציא "מתוק מעז" – לקחי השריפה בהרי יהודה, אקולוגיה וסביבה 2: 165-168.

 

אללופתיה

  1.   איקון, ר. (1986), אלוף בצלות ואלוף שום, לדעת י"ז (9-10) עמ' 16.

  2.   בקר, ר.; איזיקוביץ, ד.; דפני, א. (1988), שמנים אתריים באזוב מצוי כגורם משיכה לחרקים. רתם 26: 37-61.

  3.   ברש, י. (1977), רעלים צימחיים – פיטוטוקסינים, מדע כ"א (1) עמ' 23.

  4.   גינוסר, ש. (1997), חומצה יסמונית – חומר להגנה עצמית בצמחים, עלון למורי ביולוגיה 151, 34-43.

 5.  דודאי, נ.; פוטיבסקי, א.; רביד, ע. (1994), גורמים המשפיעים על כמות ואיכות השמן האתי בצמחים ארומטיים,

  6.  מחקר חקלאי בישראל, ז (2) 3-20.

  7.  דודאי נ.; פוליאקוב-מיבר א.; לרנר צ.; פוטיבסקי א. (1994) (ב), שמנים אתריים כמעכבי נביטה וצמיחה, מחקר

חקלאי בישראל-צמחי תבלין ובושם, ז', (2), 141-149.

  8. דודאי נ.; פוטיבסקי א.; פוליאקוב-מיבר א.; לרנר צ. (1996), צמחי תבלין נגד עשבים רעים, השדה, ירחון להתיישבות וחקלאות, כרך ע"ז, חוברת א', 27-30.

9. הלוי, ד.,  חי וצומח בעונתו ובבית גידולו הטבעי, האקליפטוס, הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

10. זיו, ע. (1998), מחקרים בצמחי בר (טיון דביק-דגימה, יבוש, מיצוי, מבחן פעילות), עלון למורי ביולוגיה 153, 41-54.

 11. ליבני, ו. (1972), צמחים הודפים התקפה, לדעת ג' (4) עמ' 6.

12.     פרידמן, י. (1986), אללופאתיה ורעילות עצמית באזורים צחיחים. רתם 21: 5-11. (המאמר נמצא בספר צומח וצמחים, יחידות 1-5, של האוניברסיטה הפתוחה).

13.     ערן-צורן, י. ותלמידי כיתה י3 () בצל ושום כבקטריוצידים – ניסוי בלמידה עצמית, עלון למורי הביולוגיה 134,

        41-47 ובאינטרנט     http://www6.huji.ac.il/htbin/tqi/simmark?alljour+5+3+wd0000280

14. רביד, ע.; וורקר, א. (1994), השמן האתרי בצמחי ארומה מאגן הים התיכון – שיטות הפקה, הרכב, חומרים כיראליים ואברי הפרשה, מחקר חקלאי בישראל, ז (2) 85-102.

15. שמידע, א., אהרונסון, א. (1984), מבט אקולוגי על צמחי מזון תבלין רפואה ורעל, רת"ם 11: 25-56.

16. (1983), על צמחי ישראל בספרות המדעית – מעכבי נביטה בפירות של אמיתה גדולה, רת"ם (6) 70.

17.  שמעוני, מ.; ראובני, ר.; רביד, ר. (1993), עיכוב התפתחות פטריות פתוגניות לצמחים בעזרת שמנים אתריים, השדה, ירחון להתיישבות ולחקלאות, כרך ע"ד, עמ' 306.

18.  דודאי, נ. (2003) ניסויים לבחינת עיכוב נביטה וצמיחה על ידי שמנים אתריים מצמחי תבלין ובושם. העלון למורי ביולוגיה, 168 עמ' 7-18

 

צמיחה במצבי זיהום

 1.  גלון, מ. (1977), חזזיות כמדד לזיהום אוויר, מדע כ"א 3-4, 141-144.

 2.  גרבר, מ. (1990), צמחים וזיהום אוויר, לדעת כ' (5), 11.

 3.  ויניג, צ. (1983), מזהם על גלגלים, מדע, כ"ז (3) 140-144.

 4.  ההשפעה של NOX ו- 2SO על הפיגמנטים של הצמח, (תרגום: שרה גנוט) עלון למורי הביולוגיה 125, 38-45.

 

צבעים בצמחים

 1.  איזיקוביץ, ד.;ולצר, צ. (1986), משמעות שינויי הצבע בפרחי נר-הלילה החופי, רתם 21: 13-18.

 2. זאנה גרוס ורפאל איקן (1988) על קרוטנואידים בפירות. מדע 1988 חוברת 3

 3.     א.מ, מ. (1979), צבעי פרחים, עלון מורי הביולוגיה 69, 1-10.

 4.  זבולוני, ע.; איזיקוביץ, ד. (1985), משמעות הצבע האדום בפרחים המואבקים על-ידי ציפורים, רתם 14: 14-29.

 5.  כהן, ד.; שמידע, א. (1987), פרסומת לעומת תגמול בפרחים, רתם 25: 107-113.

 6.  נאמן, ג.; נשר, ר. (1994), לבן הופך לסגול – האקולוגיה של ההאבקה ומשמעות שינוי הצבע בתורמוס ההרים lupinus pilosus, אקולוגיה וסביבה 2/1: 27-32.

 7.  עינב, ר. (1980), הסביון האביבי – כתם גדול של צהוב, סלעית ח'/6: 22-23.

 8.  שמידע, א. (1981), פרחי- ראווה אדומים בצמחייה הים-תיכונית בישראל, טבע וארץ כ"ג,  118-126.

 9.  שמידע, א. (1993), פרסומת באדום ובשחור, טבע וארץ, 14-16.

 

 
3. רשימת מקורות מידע בנושאים זואולוגיים

 

כללי – תופעות בעולם החי

 1.  ארבל, א. (), תרגיל בלשי בחולות, סלעית יג', 5-9.

 2.  דנין, א. (1977), נתיבי צוף – מורה דרך לחרקים, סלעית ה'/8: 12-14.

 3.  הבלנה, ח. (1994), יש עם מי לדבר, עלון למורי ביולוגיה 141, 7-23.

 4.  הבלנה, ח. (1997), ארסי, רעיל או מסוכן?, עלון למורי ביולוגיה 150, 110-125.

 5.  הירש, א.; רייך, מ.; לייב, ע.; מנדלוביץ, ר.; ורטהיימר, ש. (עיבוד מאמר) (2000), אולימפידה בביולוגיה –

  השפעת הדרבנים על בית הגידול, עלון למורי ביולוגיה 163, 5-19.

 6.  זהבי, א. ; זהבי, א. (1996), טווסים, אלטרואיזם ועקרון ההכבדה, תל-אביב, הוצאת החברה להגנת הטבע.

 7.  מאיר, ב. (1994), תרגיל צנפות בניצנה, עלון למורי ביולוגיה 138, 30-36.

 8.  מאיר, ב. (1996), על חיפוש מזון ע"י בולבולים – שאלות מחקר ואיסוף נתונים, עלון למורי ביולוגיה 148,

59-63.

 9.  מאיר, ב.; שפשק, ל. (1996), רביית הדפניות, או מי בכלל צריכה זכרים, עלון למורי ביולוגיה 148, 65-72.

10. פישר, נ. (2001), לימוד נושא הסימביוזה דרך מקרה פרטי: חרק (כנימת העלים) ובקטריה (בוכנרה),

  עלון למורי ביולוגיה 166, 113-118.

11. שלמון, ב. (1999), מה ניתן ללמוד על בעלי חיים על יכולת הלמידה שלהם?,עלון למורי ביולוגיה 157, 18-21

12.  (1990), גיאופיטים והקשר שלהם לתלולית חולד, עלון למורי ביולוגיה 123, עמ' 39.

13.  תרגיל לגששים מתחילים – חנן הבלנה, עלון למורי הביולוגיה, (1991), חוברת 127.

http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/allon/127045.html

 

נמלים

 1.   דנין, א. (1989), איך מזהים נמלה באורך סנטימטר ממרחק חמישה קילומטרים, טבע וארץ ל' (6) 10-13.

 2.   עופר, י. (1982), השפעת נמלים על הרכב הצמחייה בשטחי מרעה. רתם 3: 48-51.

 3.   עופר, י. (2000), נלך אל נמלה - מדריך נמלים בישראל, בטבע ובמשכנות אדם, יובל עופרים מוציאים לאור.

 4.   פרהוד, ה. (2000), עצים, כנימות ונמלים בתשלובת דינמית, עלון למורי ביולוגיה 163, 60-62.

 5.   שלמון, ב. (1978), נמלת הסימית והשיטים בנגב: חיי שיתוף בלתי מאוזנים. טבע וארץ, כ' 112-115.

 6.   (1990) תצפית על קן נמלים, עלון למורי ביולוגיה 123, עמ' 30.

 

חלזונות

 1.   הלר, י., (1993). שבלולי א"י, אורחות חיים ומגדיר. הוצאת משרד הביטחון.

 2.   יום-טוב, י. (1970), הסתגלות חלזונות לחיים בתנאי מדבר, טבע וארץ י"ב (ה) 213-217.

 3.   חילזון השדה, חשופית, חוברת מהסדרה: חי וצומח בעונתו. המרכז להוראת המדעים.

 

פרפרים

 1.   איזנשטיין, י. (1984), פרפרי ארץ ישראל, עם עובד.

 2.   איזנשטיין, י. (1988), על פרפרים וצמחים בארץ ישראל, משרד הביטחון.

 3.   לבנין הכרוב, מתוך הצלף כבית גידול, חוברת מהסדרה חי וצומח בעונתו.

 

שונות

חסרי חוליות (לא כולל חרקים)

1. שפשק, ל. ; מאיר, ב. (1996), רביית הדפניה, או מי בכלל צריכה זכרים, עלון למורי הביולוגיה, 148, 65-72.

2. פישלזון, ל. (1982), זואולוגיה א', חסרי חוליות, הקיבוץ המאוחד.   

 

 

4.                    יחסי גומלין (ותופעות בעולם החי והצומח)

1. שמידע, א., העצים לטובת הציפורים נגד החרקים, טבע וארץ 258 ל"ו (7), 114-118.

 

 

5.                     פעילויות 

  1.  איילון, י. ; ולדנברג, א. ; רבינוביץ, י. ( ). החוף הסלעי מדריך להסתכלויות אקולוגיות בחוף הסלעי. המרכז     הישראלי להוראת מדעים ע"ש עמוס דה- שליט.

  2.  ברנשטיין, ע. (2001), איך למדוד מה ולמה? מדידת נתונים אביוטיים רלבנטיים בשדה. החברה להגנת הטבע, ע"י    המרכז הישראלי להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט.

  3.   גולדין, א.; ברנהולץ, ח. (1990), פרקים במיקרוביולוגיה, מעבדות לתלמיד.

  4.   ערן-צורן, י.; שינר, א. (1998), הדרכות אקולוגיות בשדה – דפי עבודה, המרכז הארצי למורי ביולוגיה, המרכז

להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

  5.   פולק, נ. (1990), דוגמאות לעבודות אקולוגית מיוחדות, עלון למורי הביולוגיה, חוברת 123, 95-129.

  6.   רק יהלום, ש. (עריכה: ארנה שינר ושלומית רק יהלום). ( ). המלצה למערך ביוטופ: בית הגידול החולי. החברה להגנת הטבע (ע"ר), אגף חינוך והדרכה.

  7.   שינר, א. (). המלצה למערך ביוטופ: רכס חוף ים. החברה להגנת הטבע (ע"ר), אגף חינוך והדרכה.

  8.   שינר, א. (1998). המלצה למערך ביוטופ: מקווה מים מתוקים. החברה להגנת הטבע (ע"ר), אגף חינוך והדרכה.

  9.   שינר, א. (). המלצה למערך ביוטופ: נמלים בשדה בור. החברה להגנת הטבע (ע"ר), אגף חינוך והדרכה.

 10.  שניצר, י. (1994) מעבדה בנשימה ובפוטוסינתזה., עלון למורי הביולוגיה 141, 66-67.

 11.  (1990), עלון למורי הביולוגיה, חוברת 123, הצעות לדפי עבודה מותאמים ליציאה לשטח, הנושאים: קן נמלים, מעקב אחר נבטים בשדה הפתוח ובסביבת צמחים רב שנתיים, יחסי מאביקים פרחים בצמחי נוי ליד שדה נטוש, גיאופיטים והקשר שלהם לתלוליות החולד, מעקב אחר גלי פריחה בשדה בור, מעקב אחרי שולי שדה לא מעובד שעברו ריסוס, פטריית כובע בשדה בור עם מאפייני התנאים בסביבה ומאכלסיה. 30-52.

12.            (1990), עלון למורי הביולוגיה, חוברת 123, בדיקות אביוטיות, בדיקות קרקע בשדה,  53- 65.

13.             (2003), עלון למורי הביולוגיה, חוברת 169. חוברת שתוקדש כולה למעבדה בביולוגיה.

 

חי וצומח בעונתו ובבית גידולו הטבעי, המרכז הישראלי להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, גבעת רם, ירושלים. "(טבלה המסכמת את הפעילויות הקיימות בסידרה מצויה בספר למורה של פרקים באקולוגיה / רות אמיר, ונערכה ע"י אסתי פרידלנדר).  החוברות מכילות מידע עיוני רב ומגוון פעילויות.

הנושאים  (החוברות המסומנות בכוכבית עומדות למכירה. השאר אזלו)       

החולד*,  חילזון השדה, החשופית *, החרוב*, צומח בחוף הים והחולות*, ארבעת המינים*, שלולית החורף*,  

הרימון*, החרדון*, הזיקית*, זבוב הבית, זבוב התסיסה *, הצלף כבית גידול *, פירות, זרעים והפצתם*, יצורים בקרקע*

עופות בקרבת משכנות האדם*, בתי הגידול של החוף הסלעי *, המים בטבע ובסביבת האדם *, הנמלה, הזיבלית, החוף החולי, פרחים והאבקתם, עופות מים, הזית, התאנה, גידול בעלי חיים בבית הספר, האיקליפטוס, הדבורה והפרח, פרוקי רגלים מתחת לאבן, האורן, הדגניים, האלון והאלה.