כישורי חיים
 
התכנית כישורי חיים- רציונל,  ודרכי פעולה.
כישורי חיים היא תכנית התפתחותית מכיתה א' עד י"ב הפועלת לפיתוח כשירות רגשית חברתית של תלמידים ולחיזוק יכולתם להתמודד במצבי חיים שונים. התכנית כוללת נושאים הקשורים בהתפתחות ובמניעה.
מדובר במערכים מובנים לשיחות עם תלמידים על חייהם, על התנסותם במשימות הגיל, על גיבוש זהותם, על מיניותם, על המפגש שלהם עם התנהגויות סיכון ועל מצבי חיים שונים שבהם הם מתנסים.
 
  כישורי חיים לשם מה?
  התכנית מזמנת זמן ומקום לתלמידים:
         להכיר, להתנסות ולהתאמן בשימוש
 ביכולות רגשיות חברתיות וערכיות
במצבי חיים שונים
         להבחין בין מצבים שיש בהם סיכוי
להתפתחות לבין מצבים שיש בהם סיכון להתפתחות
         לבחור בחירה מושכלת וערכית בדרך חיים, המקדמת  בריאות ורווחה אישית
לדבר עם מבוגר משמעותי על חייהם
 
קידום מיטביות-well being-
כישורי חיים מבוססת על תפיסת הפסיכולוגיה הפוזיטיביסטית שיצרה שינוי פרדיגמה: מתפיסה ומתודולוגיה המתמקדות בקשיים ומחפשות סיבות, אבחונים, שיטות מניעה וטיפול בבעיות ובסטיות
לתפיסה ומתודולוגיה המחפשות משמעות, ערך,  ודרכים לקידום בריאות ורווחה אישית וחברתית
 
מה כוללת התכנית:
 
למידת כישורים תוך אישיים ובינאישיים, כגון:
         מודעות עצמית וניהול עצמי
         שליטה עצמית
         כישורי חברות
         תקשורת בין אישית
         אמפתיה
         אסרטיביות
         פתרון בעיות
         קבלת החלטות
         התמודדות עם מצבי לחץ ושינוי
        
הבהרת ערכים, טיפוח ידע וכישורים בנושאים כגון:
         חוסן
         זכויות ילדים
         מיניות
         מגדר
         משפחה
         למידה
         קריירה
            מניעת התנהגויות סיכון
         מניעת שימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים
         מניעת אלימות מילולית פיזית ומינית
         צריכה מושכלת של אמצעי התקשורת, עיתונות ואינטרנט
         חינוך לחירום
 תכנית כישורי חיים : ארגון התכנים  בחמישה מוקדים
 א. זהות עצמית (משמעות, זהות מגדרית,
      זהות, זהות מינית,  זהות תרבותית(
ב.      וויסות רגשי ומכוונות עצמית
ג.      כשירות בין-אישית במעגלי חיים שונים: משפחה, קבוצת הגיל, חברות, אינטימיות, זוגיות  אהבה
ד.      למידה-עבודה-משחק-פנאי
ה.      מצבי לחץ, משבר, התנהגויות סיכון ומצבי סיכון.
 
עקרונות מנחים בכתיבת התכנית
א. התאמה לשלב ההתפתחותי .
ב. למידה ואימון בכישורים הנבחרים – בכל גיל נבחר כישור אחד הנלמד בהרחבה תוך הדגמתו על נושאים שונים.
ג.  התמקדות במצב חיים שכיחים במהלך ההתפתחות 
ד.  תהליך למידה – לכל נושא הוקצו מספר שיעורים על מנת לאפשר תהליך של למידה בנושא.
ה.  התייחסות למספר ממדים בתהליך הלמידה – התייחסות לממד הקוגניטיבי, (ידע ושיקולי דעת), לממד הרגשי, לממד הפיזי, לממד החברתי, לממד הערכי.
ו. מגוון כלים – שימוש במגוון של כלים ושיטות על מנת ליצור תכנית  מעניינת ועל מנת לאפשר למרבית התלמידים להתחבר לפעילויות המוצעות.
 
היערכות להפעלת התכנית – ברמת בית –ספר
         הבניה של זמן ומקום להפעלת התכנית –
   הקצאה של שעה שבועית לשיעור כישורי
   חיים במסגרת שעת המחנך.
           הקצאת זמן הכשרה והדרכה לצוות
  המחנכים.
 
הכשרת המורים
קבוצות של מחנכים יפגשו באופן עקבי לסדנאות הדרכה
שיונחו על ידי יועץ/ת בית הספר
ההדרכה מכוונת:
א. לסייע למורים להשתמש בתובנות מעולמם הפנימי לצורך
     הנחיית כישורי חיים
ב. להקנות כלים ליצירת שיח המתבסס על התכנים העולים בכיתה
                                                        
 
ג. לאפשר דיון בסוגיות שעולות מתוך השיחות בכיתות
ד. לפתח יכולת התבוננות ואיתור של תלמידים הזקוקים לשיחה
    ולהתערבות פרטנית.
 
 
הכשרת יועצים
על פי המתווה ההתפתחותי של כל יועצת ,בשלושת שנותיה הראשונות , עליה להשתתף בקורס "כישורי חיים " . ולהתמחות בתכנית החל בלימוד הרקע התיאורטי וכלה בבניית תכנית והעברתו בבית הספר.
בשנה הראשונה- נלמדים היסודות  והעקרונות שעליהם בנויה התכנית ומשמעותם לעבודת היועצת.
בשנה השנייה- נלמדים תכנים  ותכניות בתחום המניעה כגון:
         מניעת התנהגויות סיכון
         מניעת שימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים
         מניעת אלימות מילולית פיזית ומינית
         צריכה מושכלת של אמצעי התקשורת, עיתונות ואינטרנט
         חינוך לחירום
היועצות מתנסות בתכניות אלה במסגרת הקורס.
 
בשנה השלישית- העמקת הידע התיאורטי והמעשי של תכניות כישורי חיים על פי שכבות גיל. הדגש המרכזי בשנה השלישית הוא על בניית תכנית  כישורי חיים על ידי היועצות והתנסות בהעברתן במסגרת הקורס.
 
שימוש באתר שפי"נט.
באתר שפינט ניתן למצוא:
ידע תיאורטי
דוגמאות לנושאים שונים הכלולים בתוכנית
התאמה של פעילויות לכישורי חיים המותאמים לאירועים חברתיים
כניסה לאתר בכתובת: