​​​איך פונים לאגף לאבחון והשמת תלמידים לפנימיות?

פנייה לאגף אבחון והשמה יכולה להיעשות אישית על ידי המשפחה, או על ידי גורם מפנה (בית הספר, שירותי הרווחה, מחלקת החינוך, הפנימייה הקולטת וכו').

ניתן לפנות באחת מהדרכים הבאות:

1. מכתב אישי ( עם הפרטים: מס' זיהוי, תאריך לידה, כתה, כתובת, מספר טלפון).

2. קישור לפנייה דרך האינטרנט

3. שאלון הפניית תלמיד לחינוך פנימייתי 

    ישלח ע"י בית הספר (יועץ או מחנך הכיתה ימלאו את השאלון ויחתמו עליו).

4. פנייה ודו"ח סוציאלי ממחלקת הרווחה.

5. פנייה טלפונית:

שם המח​וז​
כתובת​
טלפון
פקס
ת"א והמרכז
רח' השלושה 2 ת.ד. 9419 יד אליהו תל אביב 61090
03-6898745
 
03-6898746
03-6898650
03-6898683
ירושלים
 
 
רח' קרן היסוד 19 א' ת.ד. 7313 ירושלים 91072
02-5458000
 
02-6244092
 
חיפה
 
רח' פלי"ם 15בנין ב', קרית הממשלה המחוזית ת.ד. 50 חיפה 31000
04-8632857
04-8624932
 
באר שבע
 

בית נועם רחוב שזר 31 באר שבע

קומה ראשונה

​08-6200400 שלוחה 9​
 
08-6274226