​מסגרות פנימיתיות


במערכת החינוך הפנימייתית מגוון רחב של סוגי פנימיות:

  •  כפרי נוער עיוניים, טכנולוגיים וחקלאיים
  • בתי ספר למצויינות של האגודה לקידום החינוך לתלמידים ברוכי כשרונות שהתנאים בבית ובקהילה לא מאפשרים לממש את יכולותיהם.
  • בתי ספר ימיים
  • חברות נוער בקיבוצים
  • מכינות לתיכון
  • ישיבות תיכוניות עיוניות ומקצועיות
  • בתי ספר ואולפנות לבנות – עיוני וטכנולוגי
  • בתי ילדים ומעונות משפחתיים של המפעל להכשרת ילדי ישראל​