המסמכים הדרושים וטפסים להורדה

תאריך: 25/12/2017

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

רשימת מסמכים להגשה בעת הריאיון (מומלץ לצלם)

 • תעודת זהות של ההורים+ ספח

 • תעודת ציונים אחרונה

 • תלושי שכר משלושת החודשים האחרונים ​ של שני ההורים 

 • לעצמאיים -שומת מס

 • ​למקבלי קצבאות- אישור המוסד לביטוח לאומי

 • תדפיסי עו"ש עדכניים משלושת החודשים האחרונים

 • אישור רפואי אודות מצב בריאות המועמד/ת

 • אישור על משכנתא או על שכ"ד

 • אבחון פסיכודידקטי (אם יש)

 • דו"ח סוציאלי (אם יש קשר עם שירותי הרווחה)

 • אישור חובות כספיים (אם יש)

 • הסכם גירושין (אם ההורים גרושים)

 • אישור על חובות כספיים (אם יש)

 • אישור בריאות הורים (אם קיימת בעיה בריאותית)

 • לעולים חדשים – תעודת עולה

טפסים להורדה לקראת הקליטה על פי מחוזות