​​מה הם מגמות הלימוד הקיימות בפנימיות? ​

* תקשורת * קולנוע וטלוויזיה * אמנות * שפות * סיעוד * מכונאות וחשמלאות * רכב * עיצוב המוצר * מדעים * איכות הסביבה * מדעי החיים והחקלאות * אלקטרו-אופטיקה * מוסיקה * טכנאות * שיניים * ספורט * חשבונאות * תיאטרון * חשמל ואלקטרוניקה * תעשייה וניהול * מחשבים * אופנה * מינהל * משטרה * ביוטכנולוגיה * ביוכימיה * ביופיזיקה * זיאוטכנולוגיה * רובוטיקה, ועוד.

מגמות לימוד בפנימייה