החינוך הממלכתי דתי חמ"ד

החינוך הדתי במינהל לחינוך התיישבותי, מכיל בתוכו מוסדות חינוך דתיים מגוונים, הן מבחינת התלמידים והן מבחינת אופי המוסדות. ברוחו, שואב החינוך הדתי ההתיישבותי הן מערכי החמ"ד והן מערכי החינוך ההתיישבותי. "אבני הדרך" בונות את דרכו החינוכית, יחד עם מטרות המנהל ההתיישבותי.

על התכנים ועל אופי בתי הספר – תוכלו ללמוד מתוכן האתר.

להלן מידע כללי על מוסדותינו.


בחמ"ד - 50 בתי ספר לפי הפירוט הבא:

—  16 ישיבות

—  14 אולפנות

—  10 כפרי נוער

—  10 בתי ספר אחרים ​

מזכירת  פיקוח חמ"ד: אורית יאסו
טל' במשרד 03-6898797
פקס: 6898689 - 03