אודותינו

​​​

מפת"ח הינו מרכז ארצי העוסק בהכשרה ופיתוח מקצועי לעובדים בקהילות חינוך.

​מפת"ח מהווה בית אקדמי לאנשי חינוך וטיפול במנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער.

המרכז אחראי על מערך המחקר והפיתוח, שמהווה בסיס לתפיסת העולם האידיאולוגית של החינוך ההתיישבותי – פנימייתי ולאקדמיזציה של תהליכי ההכשרה והפיתוח המקצועי בכל יחידות המינהל.

המרכז מקדם תפיסות חינוכיות ערכיות המבוססות על תיאוריות ועל מחקרים עדכניים ומעודד מחקר בתחום כפרי הנוער, הפנימיות, הישיבות והאולפנות.