צוות המרכז

תפקידשםכתובת מיילטלפון
מנהלתמאיה בוטויןmayabo@kfar-olami.org.il

050-5361557 

 03-6898634

סגניתלימור עוזLimoroz10@gmail.com
​​053-7778383

אחראית פיתוח פדגוגיות דיגיטליותרבקה שחורrivkash@kfar-olami.org.il
 03-6898819
0506224477