שם מלא:
חרמונה פרלמוטר
תפקיד:
מפקחת מורים יועצים
טלפון:
03-6898820
פקס:
03-6898681