אגף תקציבים ובוגרים
 

אגף תקציבים ובוגרים

​​​​

אגף התקציבים בראשותו של אברהם לוי מטפל בתקציב בהיקף של כ-3 מיליארד ₪ לשנה. 

מטרות ותחומי עיסוק עיקריים:

·         תקציב המינהל, כולל שינויים ועדכונים של מסגרות התקציב ותכניות העבודה לפי סדרי עדיפויות ובתיאום עם המשרד הראשי.

·         תכנון כלכלי, קביעת סלי תקציב וקריטריונים להקצאה.

·         בקרה תקציבית שוטפת על תקציב המינהל.

·         בקרה ותשלום שכר לימוד על יסודי לבתי הספר בפיקוח המינהל.

·         תקצוב מוסדות החינוך.

·         תקצוב דמי אחזקה למוסדות פנימייתיים בקרה ותשלום.​​​​

·         תמיכות והקצבות למוסדות.

·         בקרה פיננסית על מוסדות המינהל להבטחת יציבותן לאורך זמן.

·         ניהול שיתוף ושימור הידע במינהל באמצעות מערכת מש"י.

·         בוגרי פנימיות, בתי בוגרים וחסרי עורף משפחתי.

·         שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה וגופים אחרים. (כגון: קליטה, דתות, רווחה, תמ"ת, קרן ספרא, ג'וינט ועוד)