ספרות מקצועית

​​

​רקע תאורטי על מצבם וצרכיהם של בוגרי כפרי הנוער ופנימיות במעבר לחיים עצמאיים