שעות פעילות המוקד לעובדי הוראה במינהל הן בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00​

טלפון:  03-6898700 פקס: 03-6898724

moked@kfar-olami.org.il

תפקידו של המיקוד ונושאי טיפול כלליים:

1. מתן מידע כללי- מידע באשר לדרכי הגשת בקשות, הפניה לערוצי מידע נוספים, משלוח טפסים, קבלת פקסים ועוד.

2. מתן מידע פרטני- לגבי סטטוס בקשה שהוגשה, פרטים הקשורים בתנאי העסקה (כפי שמופיעים במערכות השונות של המחלקות) בנושאי: חשבות, כא"ב והשתלמויות.

לידיעתכם ניתן לקבל מידע אישי גם בפורטל עובדי ההוראה

3. מעקב אחר פניות שהועברו לטיפול הגורם המקצועי-עד שבעה ימי עסקים.

4. כל פניה שאינה בסמכות המידען, תועבר לטיפול של הטלר ביחידה המקצועית הרלוונטית לנושא הפניה.