כח אדם בהוראה

​​כח אדם בהוראה
תחום כ"א בהוראה ותקן אמון על תנאי שירות של כ-4,500 עובדי הוראה עובדי מדינה וכ-7,500 עובדי בעלות מיום קליטתם במוסד החינוך ועד פרישתם.
הצוות מונה 8 עובדות ופועל בהתאם להסכמים השונים בעולם הישן וב-2 הרפורמות החדשות – אופק חדש ועוז לתמורה.
התחום כולל את יחידת התקן שאחראית על הקצאת שעות התקן לחטיבות הביניים השונות ואת תיקיון עובדי הוראה שאחראי על אחזקה שוטפת של התיקים האישיים של המורים תוך עדכונם.
תחומי העיסוק הינם:
קליטת עובדי הוראה –  פתיחת תיק, קביעת ותק, דרגה וגמולים.  אישור שיבוץ.
טיפול בעובדי הוראה במהלך הקריירה –
שיבוץ, בקשות לחל"ת, העברות מסויגות, מינויים בפועל והעברות יזומות. הפקת נתוני העסקה, דו"ח פרטי שירות.
כמו כן, טיפול בבקשות להיקף משרה חריג, ועדות לתשלומים רטרואקטיביים,  תמריצים, חוזים אישיים, הפניות לועדות רפואיות, מוסד מורים חולים, משמעת, פיטורים מינהליים ופדגוגיים ובדיקת זכאות לפיצויי פיטורין.
מינוי מנהלים –
קיום מכרזי ניהול
מינוי מנהלים וסגני חטיבות ביניים
פרישה –
סוגי פרישות:  גיל/חובה, רצון, מוקדמת (צימצומים, שחיקה), מטעמים רפואיים.
טיפול אדמיניסטרטיבי בפורשים מול מטה המשרד, נציבות שירות המדינה ומנהל הגמלאות באוצר.
צירוף שירות קודם, רכישת זכויות, הסכמי רציפות, הגשת בקשות לפרישה מוקדמת.

נוהל בקשה לחופשה עובדי הוראה​ - בקשות לחופשה ללא תשלום, שנת שבתון וכן הודעות על חזרה מחופשה- תוגשנה באמצעות טפסים מקוונים בלבד מחודש ינואר ועד ל31 למרץ של שנה"ל.

​​פתיחת פניה דרך פורטל עובדי הוראה
 
מוקד פניות טלפוני:  03-6898700  
 
                           ימים א-ה 8:00-17:00 ​