כח אדם בהוראה

​​​​​​​​​​​

פרטי טבלה
שםמיילמס' טלפוןפקסתפקיד
סיגל יונתןsigalyo@education.gov.il03-689885803-6898858מנהלת תחום כח אדם בהוראה
תמי מרידךamim@education.gov.il03-689885703-6898635
סיגלית הרושבאמצעות הבעלות בלבדבאמצעות הבעלות בלבדבאמצעות הבעלות בלבד
רחל מוסקוביץ'rachelm@mchp.gov.il03-689886303-6898859
אורנה רומנוornar@education.gov.il03-689886203-6898863
רחל סיביליהrachels@education.gov.il03-689886003-6898863