בעלי תפקידים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

בעלי תפקידים

פרטי טבלה
שםתפקידטלפוןניידמייל
פנינה וסרמן​ממונה שוויון מגדרי​03-6898867050-6221544pninav@mchp.gov.il​
עינת בן שמואלחברת ועדה- מינהל03-6898884050-6221492tmihot@mchp​.gov.il
מירי לויחברת ועדה- מינהל03-6898884050-6221492miril@mchp.gov.il
ענת היניקחברת ועדה-מינהל03-6898871050-6221071anatd@mchp.gov.il
חרמונה פרלמוטרחברת ועדה-מינהל03-6898820050-6225259hermonap@mchp.gov.il
קרן בן שמעוןחברת ועדה-מינהל03-6898844050-6232406kerena@mchp.gov.il
רותי עידןחברת ועדה-אשל הנשיא08-6408901050-6232406edanr@mchp.gov.il
זידאן נרדיןחברת ועדה-ימה09-8789000050-7110112nardiny@mchp.gov.il
ורד מצליחחברת ועדה-כדורי04-6629595050-6234911veredkd@gmail.com
חני שלוםחברת ועדה-עין כרם02-6322302052-8285218hanni218@gmail.com