תפקידשםטלנייד​מייל
ממונה שוויון מגדריפנינה וסרמן03-6898867050-6221544 pninav@​kfar-olami.org.il
חברת ועדה - מינהל עינת בן שמואל​ 03-6898884 050-6221492 tmihot@kfar-olmi.org.il
חברת ועדה - מינהלמירי לוי03-6898686050-6225262 miril@kfar-olami.org.il
חברת ועדה - מינהל ענת היניק 03-6898871 050-6221071 anatd@kfar-olami.org.il
חברת ועדה - מינהלחרמונה פרלמוטר03-6898820‎050-6225259

chermonap@kfar-olami.org.il

חברת ועדה - מינהל קרן בן שמעון 03-6898844 050-6221077

kerena@kfar-olami.org.il

חברת ועדה - אשל הנשיארותי עידן08-6408901‎050-6232406 edanr@kfar-olami.org.il
חברת ועדה - ימה זידאן נרדין 09-8789000 050-7110112 nardiny@kfar-olami.org.il
חברת ועדה - כדוריורד מצליח 04-6629595050-6234911 veredkd@gmail.com
חברת ועדה - עין כרםחני שלום02-6322302052-8285218 hanni218@gmail.com​​
​​