חברי הנהלת המינהל

​​אילנה נולמן - מנהלת המינהל

נעמה רגולר - עוזרת מנהלת המינהל

תמי יהושע - סגנית בכירה למינהל ולמשאבי אנוש

ראובן לייבל - מפקח המחוז

בועז קולומבוס - מחמ"ד

רון פרייזלר  - ​מנהל אגף חינוך והדרכה בפנימיות

יוסי זגורי - סגן מנהל אגף חינוך והדרכה בפנימיות

נתמר הלל - מנהלת אגף פסיכוסוציאלי - רפואי

ורדה שרגאי - מנהלת אגף קליטה

אברהם לוי - מנהל אגף תקציבים

בני אלחילו - מנהל אגף בטיחות ובטחון

חיים ביטרןמנהל אגף ר.נ.ל תכנון ובינוי מוסדרות חינוך

אשר ונונו - מנהל אגף משאבי אנוש

נתנאלה זמיר - דוברת
ניר ברלוביץ - חשב

עו"ד אפרת לוי שרעבי - יועצת משפטית

אריק יקואל- מנהל אגף מערכות מידע

מאיה בוטוין - מנהלת המרכז לניהול ידע ופיתוח

הדסה בידני- מרכזת הפיקוח הדתי פנימייתי ​