חברי הנהלת המינהל

​​ד"ר בני פישר - מנהל המינהל 

תמי יהושע -סגנית מנהל המינהל

ניר ברלוביץ - חשב בכיר

אברהם לוי - מנהל אגף א' (תקציבים)

ראובן לייבל - מפקח המחוז

הרב בני נכטיילר ​- מרכז הפיקוח על הפנימיות הדתיות

בועז קולומבוס - מחמ"ד חינוך התיישבותי ועליית הנוער

פרייזלר רון  - ​מנהל אגף א' חינוך והדרכה

נתמר הלל - מנהלת אגף א'  (שירותים פסיכוסוציאליים ורפואיים)

ורדה שרגאי - מנהלת אגף א' (קליטה והשמה)

בני אלחילו - מנהל אגף (ביטחון, ובטיחות)

חיים ביטרןמנהל תחום פיתוח ובינוי מוסדות חינוך

אריק יקואל- מנהל אגף מיחשוב ומערכות מידע​