תוכנית עבודה תשע''ז-תשע''ט

​​

תוכנית עבודה אסטרטגית תלת שנתית תשע"ז-תשע"ט

מטרה א

קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות​​
יעד 1: קידום הישגים לימודיים בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה- 21

יעד 2: קידום החינוך המדעי, הטכנולוגי והמקצועי ופיתוח עתודותיו  בדגש על המתימטיקה

יעד 3: המשך התאמת ההוראה, תוכניות הלימודים, סביבות הלמידה ומתווי ההערכה והמדידה ללמידה משמעותית

יעד מינהל ייחודי במטרה א: שותפות קהילתית לשמירה על קיימות ותוכנית שח"ק ירוק

יעד מינהל ייחודי במטרה ב: קידום לימוד מדעי החקלאות במוסדות המינהל לחינוך התיישבותי

​​​מטרה ב

חינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים, ולערכי מורשת ייחודיים ברוח מגילת העצמאות

יעד 4: טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית, במדינה יהודית, דמוקרטית וציונית

יעד 5: העמקת החינוך הרגשי, הערכי והחברתי וקידום מעורבות אישית וחברתית

יעד 6: טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית ולקידום הסובלנות והכלת האחר

יעד 7: קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב היממה ובין מגוון מסגרות החינוך


מטרה ג

קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל האוכלוסיות בישראל

​יעד 8: קידום ​חינוך איכותי בפריפריה הגיא-חברתית ובקרב אוכלוסיות ייחודיות

יעד 9: קידום חינוך איכותי בגילים הצעירים

יעד 10: מתן מענה חינוכי וארגוני שיאפשר הכלה של תלמידים מזרמי חינוך מגוונים במסגרת החינוך הציבורי​ ​

יעד מינהל ייחודי במטרה ג: הטמעה והפעלת השימוש ב"שאלון תלמיד" וב "שאלון מוסדי" והשימוש בו לצורך טיפול כולל בתלמידים הלומדים בכפרי הנוער​

מטרה ד

​קידום תרבות ניהולית-ארגונית ואפקטיבית במערכת החינוך

יעד 11: חיזוק המנהיגות ופיתוח ההון האנושי 

יעד 12: ביסוס אוטונומיה פדגוגית, ניהולית ותקציבית במוסדות החינוך והתאמת הרגולציה

יעד 13: ביסוסו של משרד החינוך כארגון המקדם ערכים של מצוינות ניהולית ושירותית בשילוב טכנולוגיות מתקדמות
יעד מינהל ייחודי מטרה ד

1. הרחבת התוכנית הייחודית להעצמת מנהלים, לאוכלוסיות נוספות, למנהלי חט"ב, למנהלים פדגוגיים, למנהלי פנימיות ומיצוי ההשתתפות בקרב מנהלי חט"ב

2. האצלת/הרחבת סמכויות למנהלי הפנימיות- אוטונומיה ניהולית ותקציבית

3. התנעת פיתוח מערכת "מינהל דיגיטלי"​​​​