מפת פיקוח על פי בתי"ס

מפת הפיקוח לפי סדר א' ב' של בתי הספר שנה"ל תשע"ז     (2016/17)​

סמל מוסד

שם ביה"ס

שם ​המפקח​

מס'

סמל מוסד

שם ביה"ס

שם המפקח

640532​אבן  שמואל  (אולפנה)כרמית הרוש74360040מבואות עירון מירה יובל
260125אופקרונן דורי75260109מגידו רונן דורי
660498אדם ואדמה -שיטיםשושנה מירוצ'ניק76358127מגשימים (ח"מ) אורנה פרידמן
640185אור עציון  ישיבה/פנימיהכרמית הרוש77720144מוסינזון אורלי דרורי
670331אורט ימי אשדודשושנה מירוצ'ניק   78270280מירון  בר יוחאי  אולפנה /ישיבה יוסי בר כוכבא
560508אוריה אולפנה כרמית הרוש79737015מנו"ף רונן דורי
841247איל    נוב  אולפנתיוסי בר כוכבא80260471מנור – חט"ב ק. אילוןרונן דורי
610170אילת ישיבה – רשת צביהיוסי בר כוכבא81460063מעיין שחררונן דורי
480095איתן – מקיף דרומי  גזראורלי דרורי82770602מעלה שחרותאורלי דרורי
737031אלוני הבשן יוסי בר כוכבא83580027מקוה ישראל דתי   דבירבועז קולומבוס
360149אלוני יצחקאורלי דרורי84580035מקוה ישראל כלליענת בן מורה
442376אמי"ת כ. בתיה מדעי/ חברותאיעל הורוביץ85542092מקוה ישראל צרפתי – אנטואןענת בן מורה
480020אמי"ת פתח תקווהיעל הורוביץ86770990מרחביםשושנה מירוצ'ניק  
280115אנה פרנקמירה יובל 87640565משגב  ב אסיף רונן דורי
460097אפרת – דרך אבות  כרמית הרוש88240481משגב קציר רונן דורי
744326ארץ יהודה   זוהרים כרמית הרוש89640441משגב עומר    אוטיסטיםאורנה פרידמן
680025אשל הנשיא  שושנה מירוצ'ניק   90815001משואה (הוראת השואה)ראובן לייבל
660134באר טוביה  אורלי דרורי91141028מקור חיים   ישיבה בועז קולומבוס
520676באר עמ"י – באר טוביהיעל הורוביץ92718965מחול / ברוש בבקעה יוסי בר כוכבא
440834בהרן אולפנה יעל הורוביץ 93280057נהלל רונן דורי
640151בית יהודה    כפר מימוןכרמית הרוש94640649נוה דקלים אולפנא  כרמית הרוש
261065בית ירח מירה יובל95444034נוה הדסה  שושנה מירוצ'ניק
480046בן גוריון (עמק  חפר רופין)רונן דורי96140913נוה חנה   כרמית הרוש
480129בן יקיריוסי בר כוכבא97718189נוה מדבר שדאד אבו פול
480145בן שמןענת בן מורה98280016נוה עמיאל  יעל הורוביץ
460410בני חיל יעל הורוביץ99140764נוה שמואל   ישיבה  כרמית הרוש
660266בני יששכר – חוף אשקלוןכרמית הרוש100460428שעלבים אולפנה  -נוף אילון   כרמית הרוש
240655גולן ברנקו וייס   מירה יובל101240499נופי גולן  מירה יובל
770065ברנרשושנה מירוצ'ניק102660324 נופי הבשור    שושנה מירוצ'ניק  
260133גאון הירדן     מירה יובל103480087נחלת יהודה  אורלי דרורי
440560גבעת ווישינגטוןיעל הורוביץ104180034נחשון מטה יהודה אמי"ת   יעל הורוביץ
360123גווניםמירה יובל105718189ניצנה חווה חקלאית  שדאד אבו פול
260489גליל מערבירונן דורי106280032ניר העמק  מירה יובל
480038גן ונוף עליזה שרייר107680108נריה בנות  / שדות נגב כרמית הרוש
660365דעת (סעד)כרמית הרוש108260331סולם צור  רונן דורי
844076דרור (לב השרון)ענת בן מורה109711481סוסיא ישיבהכרמית הרוש
720151הדסה נעורים  (נעורים)שושנה מירוצ'ניק110480061עיינות  שושנה מירוצ'ניק
440180הדסיםעליזה שרייר111260067עיינות ירדן  מירה יובל
270223הודיותיוסי בר כוכבא112771105 עין גדי  ענת בן מורה
580019הכפר הירוק ענת בן מורה113180018 עין כרם   ענת בן מורה
476325הבינלאומי    הכפר הירוק ענת בן מורה114395095עין שמר - חווה חקלאיתשדאד אבו פול
508424הללי אולפנהיעל הורוביץ115544395 רזיאל –רשת עתיד   על"ה  אורלי דרורי
260257העמק המערבירונן דורי116460030עמי אסף   ענת בן מורה
260307הר וגיאמירה יובל117260232 עמק החולה  מירה יובל
841262הרטובענת בן מורה118260091 עמק חרוד  מירה יובל
441089הרצוגאורלי דרורי119844043 עמק יפה  אורנה פרידמן
770073חוף הכרמלמירה יובל120240182 עמקים – תבור   תבורים  רונן דורי
470625חוף השרוןענת בן מורה         121841213 צביה    שדות הנגב   כרמית הרוש
140095חוות הנוער הציוניענת בן מורה122442319 צביה – ישיבת קטיף (יד בנימין)   כרמית הרוש
240457חיספין   ישיבהיוסי בר כוכבא123440479 צפירה  אולפנהיעל הורוביץ
713743בקעת הירדן חמרה אולפנהיוסי בר כוכבא124660076 צפית  שושנה מירוצ'ניק
550004חלוצי דרור –רגבים יוסי בר כוכבא 670828 קדמה  שושנה מירוצ'ניק
460154חפץ חיים אולפנהכרמית הרוש125730101 קציני ים עכו  כג' יורדי הסירה  רונן דורי
460113יבנה (ק. יבנה)יעל הורוביץ126120238קרית יערים  עליזה שרייר
240630יונתן   * חברת נועריוסי בר כוכבא127440958קרני שומרון ישיבה  יעל הורוביץ
480178יוענה  ז'בוטינסקיאורלי דרורי128288019ראמה  שדאד אבו פול
800003ימהשדאד אבו פול 129240630 בני גולן יוסי בר כוכבא
370155ימין אורד  אלי     בעז קולומבוס130470443רמות ים   רונן דורי
240440ירדןאורלי דרורי131344085רמת הדסה  עליזה שרייר
841254ירקון (נוה ירק)             ענת בן מורה132260630רמת מגשימים (בני גולן) *   יוסי בר כוכבא
260240כברי   חט"ע             רונן דורי133260059שדה אליהו – שק"ד   יוסי בר כוכבא
280065כדורי             מירה יובל134660498שיטים  שושנה מירוצ'ניק
744524כוכבי מדברשדאד אבו פול135770305שעלבים אולפנה    כרמית הרוש
680066כנות              שושנה מירוצ'ניק136770305שעלבים ישיבהיעל הורוביץ
380055כפר גלים               מירה יובל137660126שער הנגב אורלי דרורי
380048כפר הנוער הדתי               יעל הורוביץ138380022שפיה מירה יובל
440321כפר הרוא"ה            יוסי בר כוכבא139680082שפיר   אולפנה  כרמית הרוש 
680033כפר סילבר            אורלי דרורי140480004שפרירים א  אורנה פרידמן
340109כפר פינס אולפנה               יעל  הורוביץ141770230שפרירים באורנה פרידמן
841155כפר קמא            מירה יובל142660084שקמה אורלי דרורי
360222כרמל זבולון חט"ע יגוררונן דורי143470211תום יוסי בר כוכבא
440909להבה – קדומים אולפנהאבב–   יעל הורוביץ144860353תמר (מושב נטור) יוסי בר כוכבא
660274מבואות הנגב    א      שושנה מירוצ'ניק150240176תקות יעקב    שדה יעקב  יעל הורוביץ
512491מול תבור (כדורי  אוטיסטים)אורנה פרידמן151