קרית חינוך דרור  - פרס בתי ספר מצטיינים תשעא 2011

 עורך תוכן