ישראל עוצרת תשע"ז  2017 - כפר הנוער בן שמן

ישראל עוצרת תשע"ז  2017 - כפר הנוער בן שמן​​