קורס רכזי מעורבות חברתית תשע"ז

​  הנדון: קורס רכזי מעורבות חברתית תשע"ז


רכזת הקורס:  גולי אורטל-עברי נייד- 0523864218, Guly.ivry@gmail.com


ב ב ר כ ה

ענת זמל

מפקחת חח"ק