קורס רכזי מעורבות חברתית תשע"ז

​  הנדון: קורס רכזי מעורבות חברתית תשע"ז

בימים אלה נפתחת הרשמה לקורס רכזי מעורבות חברתית תשע"ז מטעם המנהל לחינוך ההתיישבותי פנימיתי ועליית הנוער. קורס רכזי מעורבות חברתית מלווה את רכז בית הספר ביישום והטמעת התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית".
דרישות התפקיד של רכז מעורבות חברתית: · בעל תואר ראשון ותעודת הוראה· מורה בצוות בית הספר· בעל שלוש שנות ניסיון לפחות בחינוך ובהוראה· בוגר קורס רכזי מעורבות חברתית בהיקף של 60 שעות ·בעל תפיסת עולם חברתית-קהילתית.

מטרות הקורס


1. הכשרת הרכז ביישום התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית".

2. פיתוח מיומנויות הרכז בהנחיית הצוות החינוכי בנושאי קהילתיות ומעורבות חברתית, שיח רפלקטיבי, תיעוד, הערכה ובקרה, חיבור לתחומי הדעת ועוד.

3.  הקניית ידע רחב הנוגע לקהילה, לכבוד האדם, צדק חברתי ואחריות חברתית ולערכים נוספים שבית הספר יחליט להתמקד בהם.

​פרטי הקורס


הקורס מקנה 60 שעות לגמול עם ציון בחלוקה לשני שלבים (30+30)

נדרשת נוכחות מלאה והגשת עבודה מסכמת בסיום כל שלב. הקורס מוכר לאופק חדש ועוז לתמורה.

 
מקום המפגשים באזור המרכז – קורס נודד.

 
פתיחת הקורס מותנית במספר מינימום של 20 נרשמים.


רכזת הקורס:  גולי אורטל-עברי נייד- 0523864218, Guly.ivry@gmail.com


ב ב ר כ ה

ענת זמל

מפקחת חח"ק

מס' מפגשתאריךיום​נושאי הלימודשעת התחלהשעת סיוםמס' שעות
שלב א' – 30 שעות​​
126/9/16ב'

הכרות, תאום ציפיות, ברור ערכים אישי. תפיסת תפקיד הרכז, הטמעת שינוי ויצירת שותפויות.

ממחנך למנחה.

 

13:0020:007
21/11/16ב'

הכרות עם חוזר מנכ"ל, נוהל הסדרה, מקומות התנסות. מתיאוריה למעשה.

 

13:0020:007
328/11/16ב'התורה שעל פיה מושתתת התכנית- מודל המינהל היכרות עם הסיליבוס בנית תוכנית עבודה.12:0020:008
4.

 

19/12/2016

ב'

טיפול בהתנגדויות.

המשך בניית תכנית

מעורבות חברתית בשילוב תחומי הדעת.

12:0020:008

 

שלב ב' – 30 שעות

.1

 

ינואר

בשעה 16:00-17:00

בתיאום

יזמות חברתית וחשיבה יצירתית

 

  10
213/2/2017ב'סימולציות לשעה פרטנית, אוורור רגשות. הנחיה לעבודת הסיום הכנת רפלקציה ומדדים בהערכת התלמיד הכנת טקסי סיום.13:0020:007
320/3/2017ב'יזמות קבוצתית + כתיבת רפלקציה13:0020:007
48/5/2017ב'סיכום הקורס וסיכום שנה10:0015:006
      60