חזון תכנית שח"ק ירוק

​​

בתי החינוך של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער יחנכו לחיים דמוקרטיים בעולם בר-קיימא. יטפחו ערכים אנושיים אוניברסאליים של אחריות וכבוד לאדם, לחי ולצומח. יפתחו אחריות למשאבי הטבע וערכי טבע ונוף תוך דאגה להווה ולדורות הבאים. כל זאת בשיתוף פעולה עם הקהילה.

 

עקרונות והנחיות להגשת תכנית שח"ק ירוק תשע"ז

 לחוברת


לכניסה לדף הפייסבוק של רכזי שח"ק ירוק לחצו כאן ​​

 
 
​​