פולין - משלחות תלמידים

תאריך: 12/12/2017

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הקלק לכניסה לחוזר מנכ''ל 2017​​​

הקלק לכניסה לאתר מינהל חברה ונוער​​