אורנה פרידמן

מפקחת חינוך מיוחד

טלפון: 03-6898638                   

פקס: 03-6898775        

ornaf@kfar-olami.org.il

 

יקטרינה אבוטביחי

רכזת חינוך מיוחד

טלפון: 03-6898792                               

katya@kfar-olami.org.il            

           

אילנית מיטלר

רכזת הדרכה בחינוך המיוחד

03-6898896     ​