הנגשת טיולים ופעילויות חוץ בית ספריות

הנגשת טיולים לילדים עם מוגבלות