שפ"י -שרות פסיכולוגי ייעוצי

תמונת שער לשפי - ידיים שלובות

שירותי הייעוץ החינוכי נמצאים בתהליך מתמשך של התרחבות והיתוספות מטלות.  הייעוץ שעסק באופן מסורתי בהכוון חינוכי מקצועי, הרחיב את פעילותו לטיפול בצורכי הסתגלות חברתית ורגשית של תלמידים בכל הגילאים, הפעלת תכניות כישורי חיים , התפתחות ומניעה ולתמיכה והכשרה של צוותי החינוך.
תחומים מרכזיים הנוגעים לרווחת התלמידים והצוות – אקלים חינוכי מיטבי, קליטה, הסתגלות ומניעת אלימות נחשבים לנושאים מרכזיים בזירת הייעוץ.
ייעוץ ישיר ניתן לתלמידים, להורים ולצוות החינוכי, כמו כן מתקיימים תהליכי היוועצות. התפתחותה של ראייה מערכתית בייעוץ משלבת עבודה עם קהלי יעד רחבים בתוך בית הספר; ועם גורמים חיוניים במעטפת בית הספר. היועצים הם בדרך כלל חברים בהנהלת בי"ס ושותפים לעיצוב המדיניות של המוסד החינוכי. היועצים מסייעים בתהליכי שינוי תוך שימוש במיומנויות מקצועיות .
                                            מתוך: סטנדרטים לפרקטיקה המקצועית.