כנסים מחוזיים וארציים

​​​

כנסים תשע"ז

הנושא לפיתוח מקצועי בשנת הלימודים תשע"ז:

"מקצועיות, חדשנות והתפתחות בעבודת הייעוץ החינוכי"

 

​                                                          

      מפגשי למידה ופיתוח מקצועי  

"כל מה שאדם מתגדל –מתגדל העולם כולו עימו..."(הרב קוק)
יועצים ויועצות יקרים,
אנו ממשיכים במסורת הכנסים כפי שהתקיימו בשנים האחרונות. המקצוע שלנו דורש התמקצעות ולמידה מתמדת שהינה חלק מחובתנו המקצועית ומעבר לתרומתה האישית להתפתחותו של כל יועץ- היא מאפשרת לרכוש ידע ומיומנויות שלרוב אינם נגישים לנו ביומיום.                                                 בשל כך אנו מקיימים מפגשי למידה בכנסים השונים ומערך מורכב של הדרכת יועצים. הדבר מחייב כל יועץ בהשתתפות סדירה בכנסים (המתחייבת ע"י שפ"י) מתחילתם ועד סופם  המזכה בגמול השתלמות בצירוף עבודה. 
אנא העבירו למנהלים את התאריכים כדי שניתן יהיה להתחשב בהם בתכנון השנתי. כמו כן אנו מזכירות כי ימי שלישי הינם "ימים גמישים", ללא שעות הוראה או ישיבות קבועות ואין לקבוע בהם לימודים, עבודות נוספות וכדומה.

יועצים חדשים (שנה א+ב )חייבים בהשתתפות בכנסים מחוזיים בלבד.

תאריכי הכנסים:

כנסים מחוזיים : (09:00-15:30)
כנס פתיחת השנה 20.9 י"ז אלול
כנס מחוזי 23.5  כ"ז אייר
כנס חמ"ד 28.3  א ניסן
כנסים איזוריים: (12:30-16:00)

צפון:

8.11  ז חשון
6.12  ו כסלו
10.1 י"ב  טבת
7.2  י"א שבט
7.3  ט אדר 
25.6  א תמוז (כנס קיץ 9:00-15:30)

מרכז: 

15.11  י"ד חשון
13.12  י"ג כסלו
17.1  י"ט טבת
14.2  י"ח שבט
14.3  ט"ז אדר
26.6  ב תמוז (כנס קיץ 9:00-15:30)

דרום:

22.11  כ"א חשון
20.12  כ כסלו
24.1  כ"ו טבת
21.2  כ"ה שבט
21.3  כ"ג אדר
27.6  ג תמוז (כנס קיץ 9:00-15:30)

ושנת עבודה פוריה ומשמעותית,
אסתר וחרמונה