אקלים חינוכי מיטבי

בית ספר בו שורר אקלים חינוכי מיטבי – אח"מ, הוא מוסד חינוכי המאפשר לתלמידיו למצות את הפוטנציאל הלימודי שלהם, מפתח ומקדם בתלמידיו יכולת עמידה במצבי לחץ, מגביר יצירתיות, מקנה ערכים של סובלנות לשונה, מכשיר לשיתוף פעולה, לתקשורת בינאישית וליכולת ללמוד ולהתפתח המיטביות. האינטראקציה בין רווחתו הנפשית של הפרט לבין הסביבה בה הוא מצוי מקבלת משנה תוקף, כאשר מדובר בילדים ובני נוער אשר תלויים בסביבתם יותר מאשר מבוגרים.
רציונאל
יישום אסטרטגיה מערכתית, מתוכננת, עקבית וארוכת טייח המתייחסת בו זמנית לבניית אקלים בטוח, קידום רווחה נפשית וטיפול בהפחתת אלימות והתנהגויות סיכון. ברמה מערכתית וברמה פרטנית במקביל.

עקרונות:

1.      פיתוח אקלים בטוח לצד טיפול באירועי אלימות
2.      עבודה מערכתית, שיתוף פעולה בין המנהל לצוות בית הספר.
3.      מנהל בי"ס מוביל את התהליך.
4.      עבודה על סמכות המורה, התמודדות עם בעיות משמעת, חיזוק הנוכחות, הקשר האישי, סמכות הידע ומנהיגות.
5.      יועצים ופסיכולוגים הם מערך מסייע בהובלת התהליך.
 
בית ספר בו שורר אקלים חינוכי מיטבי – אח"מ, הוא מוסד חינוכי המאפשר לתלמידיו למצות את הפוטנציאל הלימודי שלהם, מפתח ומקדם בתלמידיו יכולת עמידה במצבי לחץ, מגביר יצירתיות, מקנה ערכים של סובלנות לשונה, מכשיר לשיתוף פעולה, לתקשורת בינאישית וליכולת ללמוד ולהתפתח המיטביות. האינטראקציה בין רווחתו הנפשית של הפרט לבין הסביבה בה הוא מצוי מקבלת משנה תוקף, כאשר מדובר בילדים ובני נוער אשר תלויים בסביבתם יותר מאשר מבוגרים.
השפעת הקונטקס החברתי על הבדלים ברווחה הנפשית שקורה באופן משמעותי ליכולת הסביבה, לספק או לא את הצרכים הפיזיים והפסיכולוגיים של הפרט. מחקרים מראים כי בתחומים שונים, במיוחד בתחומים המרכזיים בחיי הפרט קיים קשר הדוק בין סיפוק הצרכים של הפרט לבין קידום הרווחה הנפשית.
מספר רב של דרכים להגדרת צרכים, אחת התיאוריות מדברת על שלושה צרכים פסיכולוגים בסיסיים:
הצורך בתחושת מסוגלות, הצורך באוטונומיה והצורך בקשר ושייכות – שהינם בסיס למוטיבציה ולהכוונה עצמית בלמידה.
חלוקה אחרת – שתי קטגוריות שכיחות ורחבות של צרכים בסיסיים וצרכים מיטביים.
צרכים בסיסיים תורמים לבריאות פיזית ופסיכולוגית של האדם. אי סיפוקם של צרכים בסיסיים לאורך זמן מוביל למצב רגשי שלילי ואף לפתולוגיה וחולי.
צורך בביטחון, צורך בשייכות, צורך בהערכה עצמית.
 
צרכים מיטביים אינם הכרחיים לתחושת בטחון בסיסית, סיפוקם מקדם את הפרט ממצב ניטרלי למצב חיובי. עשויים לתרום להתפתחות וצמיחה אישית. מצב של חוסר סיפוק הצרכים המיטביים עלול לבוא לידי ביטוי בשעמום, ניכור והתרחקות מאתגרים משמעותיים.
צורך באוטונומיה, צורך בתחושת מסוגלות, צורך במימוש עצמי ובביטוי אותנטי.
 
מערכת בית ספר אינה יכולה לספק את צרכיו של כל אחד מהתלמידים באופן מקסימלי, בי"ס הדואג לסיפוקם של הצרכים הבסיסיים, מספק הזדמנויות לצמיחה ומעודד הרווחה, מקדם את הצרכים המיטביים. השגת מטרה זו נעשית באמצעות פעילויות המאפשרות התנסות מבגרת ומאתגרת ומפגש עם דמויות חיקוי המאפשרות הזדהות ותמיכה