אירוע חריג ומצבי חירום

​​​​​​ניסיון ההתערבות במצבי משבר בארגונים ובקהילות לאחר אסונות והמחקר השיטתי, העשירו את הידע הבסיסי בדבר התנהגות הפרט והקבוצות בעת אסון. המסקנה החשובה ביותר מתוך כל אלה היא, כי ניתן להצביע בבירור על שלבים, ועל דפוסי התנהגות משותפים וקבועים, שלפיהם ניתן לחזות את התנהגות הפרט, הקבוצה, הארגון בעת משבר. למרות שכל פרט וכל ארגון ייחודי ושונה מהאחר ולכל אסון מאפיינים ייחודיים משלו, קיימים דברים  משותפים בהתמודדויות השונות.