הייעוץ החינוכי

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​שירותי הייעוץ החינוכי נמצאים בתהליך מתמשך של התרחבות והיתוספות מטלות.  הייעוץ שעסק באופן מסורתי בהכוון חינוכי מקצועי, הרחיב את פעילותו לטיפול בצורכי הסתגלות חברתית ורגשית של תלמידים בכל הגילאים, הפעלת תכניות כישורי חיים , התפתחות ומניעה ולתמיכה והכשרה של צוותי החינוך.
תחומים מרכזיים הנוגעים לרווחת התלמידים והצוות – אקלים חינוכי מיטבי, קליטה, הסתגלות ומניעת אלימות נחשבים לנושאים מרכזיים בזירת הייעוץ.
ייעוץ ישיר ניתן לתלמידים, להורים ולצוות החינוכי, כמו כן מתקיימים תהליכי היוועצות. התפתחותה של ראייה מערכתית בייעוץ משלבת עבודה עם קהלי יעד רחבים בתוך בית הספר; ועם גורמים חיוניים במעטפת בית הספר. היועצים הם בדרך כלל חברים בהנהלת בי"ס ושותפים לעיצוב המדיניות של המוסד החינוכי. היועצים מסייעים בתהליכי שינוי תוך שימוש במיומנויות מקצועיות .
                                            מתוך: סטנדרטים לפרקטיקה המקצועית.

​​


הייעוץ החינוכי בישראל קיים זה 40 שנה. במהלך שנים אלה התחום מתאפיין בהתפתחות מתמדת, בשינויים ובתמורות רבים ומואצים. מקצוע הייעוץ החינוכי הושפע מן הצרכים והמטלות המרכזיים שאפיינו את מערכת החינוך בישראל והוא משתנה תדיר בהדגשיו ובטווח שירותיו כדי לתת להם מענה הולם.

מהות וייעוד הייעוץ - ע"פ השפ"י 

תיאור תפקיד היועץ החינוכי על פי מסמך הסטנדרטים.
מהות התפקיד
לסייע לתלמיד כפרט ולבית ספר כמערכת חברתית – ארגונית,  להגיע לתפקוד מיטבי ומיצוי מרבי  של יכולתם מתוך רווחה נפשית ואווירה תומכת ומקבלת. לקרב ולגשר בין צרכים שונים ומנוגדים  של כל קהלי היעד שלו. לסייע לנוגעים בדבר, לנקוט צעדים נדרשים במהירות, מתוך ראייה רחבה ומערכתית, ומתוקף תפקידו כאיש בריאות הנפש- פנים מערכתי. 
 
קדום הרווחה הנפשית של התלמיד בתוך הארגון החינוכי.  לעת הזו תפיסת התפקיד המייחדת את היועץ קשורה בהתבוננות בו זמנית הן בתהליכים התפתחותיים בתוך הארגון והן בתהליכים התפתחותיים של הארגון עצמו. 
הייעוץ החינוכי הוא מקצוע מסייע. הוא נשען על תחומי ידע מגוונים: חינוך, תהליכי למידה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ייעוץ ארגוני ואנתרופולוגיה. בין תחומיות זו מעניקה לייעוץ את ייחודו ואת יתרונו היחסי בהשוואה למקצועות אחרים, מעצם העובדה ששילוב התחומים משקף את מציאות החיים הבית ספרית.
כיום מכוונת תפיסת תפקיד הייעוץ להדגש על עבודה מכוונת צוות, מתוך הכרה והבנה שיש ליועץ החינוכי כלים מקצועיים מתאימים להעצים ולשכלל יכולות ועמדות של צוותי חינוך והוראה בעבודתם עם התלמיד כפרט ועם הכתה כגוף קבוצתי.
סטנדרטים לפרקטיקה המקצועית בייעוץ חינוכי (2009)

תחומי העיסוק

טיפול בצרכי הסתגלות חברתיים, רגשיים, לימודיים של הפרט. 
הפעלת תכניות התפתחותיות ומניעתיות.  
אחריות  לאקלים הבית ספרי, קידום הדיאלוג הבית ספרי
התערבות במצבי סיכון ומשבר
שותפות בהנהלת בית הספר – עיצוב מדיניות, שיפור תהליכי למידה, שיפור כישורי מורים.
 

תפוקות מצופות

מפעיל תוכנית בית ספרית, מנחה קבוצות, מגיב לפניות תוך שבוע, משברים באים על פתרונם, אחוזי נשירה/ ויתור על תלמידים בתהליך של צמצום.
 

סביבת העבודה

סביבת עבודה דינמית ורועשת, מרובת לקוחות – תלמידים, הורים, מורים, הנהלה.  עבודת צוות, חדר עבודה אישי, ריבוי מנהלים. מסגרת ממשלתית – שעות עבודה, דרישות נוספות. ישיבות ופגישות מעבר לשעות הקונבנציוליות.

​דרישות הכרחיות

תואר שני, תעודת הוראה, שנתיים סופרויז'ן, קורס כישורי חיים  (שלוש שנים)