כישורי חיים

 • כישורי חיים היא תכנית התפתחותית מכיתה א' עד י"ב, הפועלת לפיתוח כשירות רגשית-חברתית של תלמידים, ולחיזוק יכולתם להתמודד עם מצבי חיים שונים. התכנית כוללת נושאים הקשורים בהתפתחות ובמניעה.
  מדובר במערכים מובנים לשיחות עם תלמידים על חייהם, על התנסותם במשימות הגיל, על גיבוש זהותם, על מיניותם, על המפגש שלהם עם התנהגויות סיכון ועל מצבי חיים שונים שבהם הם מתנסים.
  מתוך חוזר מנכ"ל: 
  הפעלת התוכנית "כישורי חיים" חוזר מנכ"ל תשע"א/4 (ב), כ"ד בכסלו התשע"א, 01 בדצמבר 2010

   
  התכנית "כישורי חיים" היא תכנית חובה הכלולה בליבת שעות הלימוד השבועיות לבתי הספר העל-יסודיים להתשע"א.  התכנית כלולה באשכול "הליבה החינוכית" לחטיבות הביניים. לכיתות ז' מוקצות ל"ליבה החינוכית" שעתיים שבועיות המתחלקות בין החינוך החברתי לבין "כישורי חיים"
  ואילו לכיתות ח' ו-ט' מוקצית שעה אחת לליבה זו. יש לוודא שלפחות 15 שעות מוקדשות לתכנית כישורי חיים בכל שנת לימודים (ראו סעיף 3.1-36 בחוזר "הוראות הקבע" סט/8(א) )
  "תכנית היסוד (הליבה) לחטיבות הביניים בחינוך העל-יסודי"). בחטיבות העליונות תופעל התכנית כחלק משעות המחנך
  בהיקף של 15 שעות שנתיות לפחות.
   

  רציונאל

  נקודת המוצא בתכנית כישורי חיים היא האמונה שניתן באמצעות שיח רגשי בין מורים לתלמידים לאמן ולפתח כישורים ומיומנויות אשר יתרמו להתנהלות בריאה במצבי חיים שונים. הדרכת המורים נועדה לקדם את יכולת המורים לקיים שיח רגשי עם תלמידיהם בנושאים התפתחותיים נורמטיביים וסיכוניים בכיתה, בקבוצות קטנות ובמפגש פרטני.
  לשם כך, יש צורך בבירור עמדות רגשיות וקוגניטיביות, גיבוש מסרים ברורים, חידוד ורכישת כלים להנחיה וחיזוק תחושת מסוגלותו של המורה.  
   

  רקע תיאורטי ויישומי

  ניתן למצא חומרי רקע תיאורטיים ויישומיים בנושאים: קידום מיטביות, תכנית "כישורי חיים", וכישורי הנחייה במדור ידע תיאורטי ויישומי בכישורי חיים בשפינט.
   

  תוכנית "לפי מידה"

  ההתערבויות החינוכיות בתוכנית כישורי חיים חייבות להיות תפורות לפי מידה ובהתאם לקריטריונים הבאים: 
  לנושאים העולים כתוצאה ממיפוי ואיתור צרכים כתתי ובית ספרי (מיצ"ב, אח"מ)
  לסוגיות רלוונטיות לבני הנוער בהתאם להתפתחות הרגשית בגיל ההתבגרות
  לחיזוק היכולת להתמודד עם מצבים המצריכים וויסות רגשות
  לנושאים ערכיים הנותנים מענה לקשר בין אישי
  לחיזוק מתבגר אכפתי החש אחריות חברתית, מתבגר "שומר סף"
  לאירועי אקטואליה כולל מענה לאירועי משבר שונים 
  ליעדי בית הספר הרשות המקומית  ומשרד החינוך
   

   לפני בניית התוכנית....... 

   
  ערוך בירור עצמי בעזרת השאלות הבאות:
   
  מי הם השותפים שלך בתכנון ובביצוע ההדרכה?
  מיהו קהל היעד של ההדרכה? (כל חדר המורים? מחנכים בלבד, שכבה מסויימת, חתך אחר..)
  האם התרחש בבית הספר/חדר המורים אירוע או תהליך שמצריך התייחסות?
  איזה ידע כבר נרכש בכיתה בתחום? באלו תהליכים התנסה התנסו התלמידים בעבר? מה היו החוויות שחוו התלמידים? 
  מה מטרת התוכנית?