רציונאל

​נקודת המוצא בתכנית כישורי חיים היא האמונה שניתן באמצעות שיח רגשי בין מורים לתלמידים לאמן ולפתח כישורים ומיומנויות אשר יתרמו להתנהלות בריאה במצבי חיים שונים. הדרכת המורים נועדה לקדם את יכולת המורים לקיים שיח רגשי עם תלמידיהם בנושאים התפתחותיים נורמטיביים וסיכוניים בכיתה, בקבוצות קטנות ובמפגש פרטני.
לשם כך, יש צורך בבירור עמדות רגשיות וקוגניטיביות, גיבוש מסרים ברורים, חידוד ורכישת כלים להנחיה וחיזוק תחושת מסוגלותו של המורה.  
 

רקע תיאורטי ויישומי

ניתן למצא חומרי רקע תיאורטיים ויישומיים בנושאים: קידום מיטביות, תכנית "כישורי חיים", וכישורי הנחייה במדור ידע תיאורטי ויישומי בכישורי חיים בשפינט.
 
תוכנית "לפי מידה"
ההתערבויות החינוכיות בתוכנית כישורי חיים חייבות להיות תפורות לפי מידה ובהתאם לקריטריונים הבאים: 
לנושאים העולים כתוצאה ממיפוי ואיתור צרכים כתתי ובית ספרי (מיצ"ב, אח"מ)
לסוגיות רלוונטיות לבני הנוער בהתאם להתפתחות הרגשית בגיל ההתבגרות
לחיזוק היכולת להתמודד עם מצבים המצריכים וויסות רגשות
לנושאים ערכיים הנותנים מענה לקשר בין אישי
לחיזוק מתבגר אכפתי החש אחריות חברתית, מתבגר "שומר סף"
לאירועי אקטואליה כולל מענה לאירועי משבר שונים 
ליעדי בית הספר הרשות המקומית  ומשרד החינוך

​ לפני בניית התוכנית....... 

 
ערוך בירור עצמי בעזרת השאלות הבאות:
 
מי הם השותפים שלך בתכנון ובביצוע ההדרכה?
מיהו קהל היעד של ההדרכה? (כל חדר המורים? מחנכים בלבד, שכבה מסויימת, חתך אחר..)
האם התרחש בבית הספר/חדר המורים אירוע או תהליך שמצריך התייחסות?
איזה ידע כבר נרכש בכיתה בתחום? באלו תהליכים התנסה התנסו התלמידים בעבר? מה היו החוויות שחוו התלמידים? 
מה מטרת התוכנית?
אלו מסרים ודגשים חשוב לך להעביר?
על אלו מיומנויות חיים התוכנית עובדת?
כיצד תשיג את המטרה? באלו אמצעים תשמש?
כיצד תדע שהצלחת? מה יהיו מדדי ההצלחה?

עקרונות לבחירת התכנים

הסתכלות על רצף הגילאים י'-י"א-י"ב ובניית תכנית כוללת לכל מחזור
שימת דגש על בניית תכנית המשכית לתכנית "כישורי חיים" שהועברה בכיתות ז'-ט'
שימת דגש על נושא מרכזי אחד או לכל היותר שניים בכל אחת מהשנים י', י"א ו-י"ב
מתן עדיפות להעמקה במספר מצומצם של נושאים על פני הכללת נושאים רבים ברמת "טעימות" כדי להבטיח הפנמה
 מתן מענה  לסוגיות המעסיקות בני נוער (קשר זוגי, זהות מינית, פיתוי ולחץ חברתי, הטרדה מינית) על פי שלבי ההתפתחות והרלוונטיות שלהם לגיל
התייחסות למצבי חיים רלוונטיים (גיוס לצה"ל, נסיעה לפולין)
חיזוק ערכים של קבלה וסובלנות לאחר
הכללת סוגיות הדנות במשמעות החיים
הכללת ערכים ומיומנויות הקשורים במתן עזרה, בקבלת עזרה ובעבודת צוות
התייחסות להיבטים רב-תרבותיים
 התחשבות בהדגשים של בית הספר וביעדי המשרד באותה השנה
 

נושאים לעבודה עם תלמידי התיכון

חינוך מיני
מניעת אלימות 
מניעת עישון סיגריות ונרגילות 
מניעת שתיית אלכוהול 
מניעת שתיית אלכוהול ונהיגה בשכרות
מניעת השימוש בחומרים נדיפים 
מניעת השימוש בסמים 
מניעת פגיעה מינית 
מניעת אובדנות 
חינוך לשעת חירום 
התמודדות עם האינטרנט כזירת חיים

 עקרונות בהעברת סדנאות למורים

 
 תנועה ברצף שבין מובנה לפתוח.  יש חשיבות רבה לקשב המנחה לצרכי הקבוצה.
 תהליכים רפלקטיביים בצמתים שונים של הסדנה:
 חשוב לפנות זמן להסתכלות רפלקטיבית על  התהליך שעברו המשתתפים באמצעות שאלות כגון "אז מה היה לנו כאן היום?", "איך הרגשתם עם המשימה?"... . זוהי הזמנה להסתכל על התהליך ממקום שמאפשר משוב ולמידה קוגניטיבית על המהלך בו התנסו. מהלך זה יכול לאפשר הבעת אי נחת או כאב של המשתתפים מעצם התהליך והכלה של תחושות אלה ע"י המנחה והקבוצה.יש חשיבות להמליל ולמשיג את המתודות בהם נעשה שימוש (כגון: דמיון מודרך, שימוש בחומרים פלאסטיים, דרמה יוצרת וכד')
 יש חשיבות להמליל את ה"תאוריה שנוצרה בחדר" בעקבות  השיתוף בחוויות הרגשיות והתובנות של המשתתפים.
 חשוב שמנחה הקבוצה יבחר היבטים הקשורים להנחייה, בהם ישתף את הקבוצה בשיקולי דעת רלוונטיים שהפעיל בתכנון המוקדם ובמהלך הסדנה. שיתוף זה תורם לחווית שותפות המשתתפים, חוויה של דיבור בין עמיתים ומעצים את המשתתפים כמנחים לעתיד.
 

סדנאות תוצרת הבית

הסדנאות נכתבו ועובדו על ידי יועצות מהשטח.