מניעת התמכרויות

​החינוך למניעת השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול, מעצם מהותו, קשור בשמירה על ערך החיים וערך האדם הנברא בצלם, על רוחו, כבודו, חירותו ועצמאותו. מטרת החינוך היא לטפח ולפתח בצעיר כישורים וערכים שיסייעו לו לקבל החלטה שקולה ומבוססת לחיות חיים ערכיים ובריאים ללא שימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים שונים כגון סמים ואלכוהול.​​

עמיתים למניעת עישון

עמיתים למניעת התמכרות

אני והסיגריה - פעילות

ביבליוגרפיה