השתלמות ייעוץ שנתית

​​

​       לצמוח אישית- להתפתח מקצועית 

     הפיקוח על הייעוץ

           המינהל לחינוך התישבותי ועליית הנוער 

                                                   

מפגשי למידה ופיתוח מקצועי  תשע"ח

"כל מה שאדם מתגדל –מתגדל העולם כולו עימו..."(הרב קוק)

יועצים ויועצות יקרים,
תחום הייעוץ החינוכי על כל היבטיו מזמן התפתחות אישית ומקצועית מתמשכת המאפשרת מימוש של ערכים אישיים, כישורים ומיומנויות אך גם מחייבת התמסרות, גיוס של כוחות ולמידה מתמדת.
המקצוע שלנו דורש התמקצעות שהינה חלק מחובתנו המקצועית ומעבר לתרומתה האישית להתפתחותו של כל יועץ- היא מאפשרת לרכוש ידע ומיומנויות שלרוב אינם נגישים לנו ביומיום.                 בשל כך אנו מקיימים מפגשי למידה בכנסים השונים ומערך מורכב של הדרכת יועצים. הדבר מחייב כל יועץ בהשתתפות סדירה בכנסים (המתחייבת ע"י שפ"י) מתחילתם ועד סופם ,רישום בפסגה, חתימת נוכחות בכל מפגש והגשת עבודה  המזכה בגמול השתלמות.

השנה בחרנו להתחדש בפיתוח המקצועי בשני כיוונים משמעותיים: 
למידת עמיתים: בחודש דצמבר נקיים בכל המחוז מפגשי למידה בהם נעמיק את למידת העמיתים שלנו ,אשר יכללו ביקורים של יועצים במוסדות בהם בחרו להכיר את עבודת הייעוץ .כל יועץ יבחר לארח או להתארח, אנו נסייע בציוותים, ונתווה את תכנית המפגש. 

מפגש מנהלים- יועצים: בחודש פברואר יתקיימו מפגשי פיתוח מקצועי  המשותפים ליועצים ומנהלים , בשיתוף הפיקוח הכולל והפיקוח על הייעוץ.
על שני האירועים  הללו תקבלו פרטים בהמשך.  

יועצים חדשים (שנה א+ב )חייבים בהשתתפות בכנסים מחוזיים בלבד ובמפגשי הלמידה הייחודיים.

תאריכי הכנסים:
כנסים מחוזיים : (09:30-15:30)
כנס פתיחת השנה 12.9 כ"א אלול
כנס מחוזי

כנס הייעוץ המחוזי יתקיים ביום ג 29.5.2018

(ולא ב22.5.2018 כפי שפורסם בתחילת השנה).

כנס חמ"ד  13.3  כ"ו אדר
כנסים איזוריים: (12:30-16:00)
צפון:
7.11  י"ח חשון 
בחודש דצמבר- למידת עמיתים חודשית
9.1  כ"ב  טבת
6.2  כ"א שבט
6.3  י"ט אדר 
25.6 י"ב תמוז  (כנס קיץ 9:00-15:30)
מרכז: 
14.11  כ"ה חשון
בחודש דצמבר- למידת עמיתים חודשית
16.1  כ"ט טבת
13.2  כ"ח שבט
13.3  כ"ו אדר (יועצי חמ"ד בכנס מחוזי)
24.6  י"א תמוז (כנס קיץ 9:00-15:30)
​דרום:
21.11  ג כסלו
בחודש דצמבר- למידת עמיתים חודשית
23.1  ז שבט
20.2  ה אדר
20.3  ד ניסן
26.6  י"ג תמוז (כנס קיץ 9:00-15:30)

אנא העבירו למנהלים את התאריכים כדי שניתן יהיה להתחשב בהם בתכנון השנתי. כמו כן אנו מזכירות כי ימי שלישי הינם "ימים גמישים", ללא שעות הוראה או ישיבות קבועות ואין לקבוע בהם לימודים, עבודות נוספות וכדומה.

חופשה מרעננת!
ושנת עבודה פוריה ומשמעותית,
אסתר, מירב וחרמונה