איכות החיים בפנימייה
 

​​​איכות החיים בפנימייה

​​נושא איכות החיים ורווחת הפרט בפנימייה הוא אחד מעקרונות היסוד של החינוך הפנימייתי בארץ .
הדאגה לאיכות החיים ורווחת הפרט בפנימייה ודרכי הטיפול בנושא זה   מונחים על ידי עקרונות היסוד הללו .
עקרונות אלו צמחו מתוך המחויבות לספק את צרכי החניכים בהתאם לסטנדרטים הנדרשים . עקרונות אלו אף תואמים את השינויים שעברה החברה הישראלית מאז קמו הפנימיות הראשונות ועד היום .
נושא זה מקיף את כל תנאי המחייה של החניך בפנימייה ואת כל השירותים שהפנימייה חייבת לספק לחניך בתקופת שהותו בין כתליה . 

תחומי איכות החיים ורווחת הפרט בפנימייה הם כדלקמן:

א. תנאי המגורים
      
ב. שירותי הבריאות
        
ג. שירותי התזונה:

ד. שירותי הביגוד והכביסה

ה. רווחת הפרט בפנימייה

​​