תנאי חיים בפנימייה

​​​​​​​​​​

תנאי מגורים בפנימיה

הפנימייה ממלאת זמנית את מקום הבית בחיי החניך, לכן עליה ל השרות אווירה חמה ביתית ו​​נעימה , בחדרי החניכים, במועדון הקבוצה ובשאר חלקי הקבוצה בהם שוהים החניכים. ככל שתנאי המגורים יהיו ברמה גבוהה יותר של ניקיון סדר ואסתטיקה, כך תגבר תחושת השייכות של החניכים למקום החינוך, וכתוצאה מכך שמירה על רמת חיים גבוהה יותר לה הם ראויים. כמו כן תשמש הפנימייה מודל הראוי לחיקוי בתחום זה, בעתידם של החניכים. 


מצגת בנושא רכש למנהלי אחזקה בפנימיותתזונה בפנימייה
​​​