היחידה להנחלת הלשון

היחידה להנחלת הלשון
אחראית על לימודי העברית של תלמידים עולים הלומדים במוסדות המשתייכים למינהל לחינוך התיישבותי ופנימייתי ועליית הנוער בכיתות חטיבת הביניים והחטיבה העליונה. 
היחידה להנחלת הלשון היא אחת מיחידות המינהל לחינוך התיישבותי ופנימייתי ועליית הנוער. המפקח לקליטת תלמידים עולים במינהל קשור עם האגף לקליטת עלייה במשרד החינוך (קל"ע) בפעולות שונות, שהעיקריות שבהן הן:
(1) הקצאת שעות עולים לבתי הספר שבמינהל; 
(2) יישום תכניות מטעם האגף לקליטת עלייה שבמשרד החינוך (קל"ע). הנחיית המורים בתכניות אלו נעשית בחלקה על ידי מנחי היחידה להנחלת הלשון. 

כמה מתכניות אלו הן: 
(א) תכנית עוגן: מניעת נשירה של תלמידים עולים; 
(ב) תכנית שע"ל: מתן שעות תגבור לתלמידים עולים ותיקים. 
מהו יעדה העיקרי של היחידה להנחלת הלשון?
מטרת העל של היחידה היא להביא את התלמיד העולה ליכולת תפקוד בשפה העברית ברמה הקרובה ככל האפשר לרמתו בשפת האם, כדי לאפשר את קליטתו האמיתית של העולה בישראל. 
מהי היחידה להנחלת הלשון?