ביקור מח"מים בכנסת 2015

המרכזייה החינוכית

תאריך: 04/12/2017
המרכזייה היא מרכיב חשוב בתוך מעטפת השירותים המקצועיים הניתנים לשדה, שמספק האגף לחינוך ולהדרכה בפנימיות. 

מטרתה של המרכזייה החינוכית לסייע לצוות המדריכים להעלות את הרמה המקצועית של המחנכים בפנימיות, ולספק תמיכה מקצועית בבניית תשתית של תכנים ומתודות להדרכה. באמצעות צוות 

מנחים מקצועי, המרכזייה ערוכה לתת שירות מגוון למקומות החינוך על פי צורכיהם: לגבש תכניות הדרכה, להפיק פעולות יזומות כחלק מן המערך השנתי השוטף, ולסייע בהתמודדות עם אירועים חריגים 

על-ידי הפיכתם למנוף חינוכי.​​

ליצירת קשר
טלפון 03-6898756 
פקס  ​03-6898697