המרכזייה החינוכית

המרכזייה היא מרכיב חשוב בתוך מעטפת השירותים המקצועיים הניתנים לשדה, שמספק האגף לחינוך ולהדרכה בפנימיות. 

מטרתה של המרכזייה החינוכית לסייע לצוות המדריכים להעלות את הרמה המקצועית של המחנכים בפנימיות, ולספק תמיכה מקצועית בבניית תשתית של תכנים ומתודות להדרכה. באמצעות צוות 

מנחים מקצועי, המרכזייה ערוכה לתת שירות מגוון למקומות החינוך על פי צורכיהם: לגבש תכניות הדרכה, להפיק פעולות יזומות כחלק מן המערך השנתי השוטף, ולסייע בהתמודדות עם אירועים חריגים 

על-ידי הפיכתם למנוף חינוכי.​​

  ליצירת קשר: טל' fax:03-6898756 03-6898697