היחידה לאומנויות

​​​

היחידה לאומנויות

היחידה לאומנויות במנהל, פועלת בכפרי הנוער, בפנימיות ובבתי הספר האזוריים בארבעה מסלולים.

מסלולים אלה מאפשרים למגוון אוכלוסיות תלמידים להביא לידי ביטוי את כישרונותיהם ואת שאיפותיהם לפעילות מגוונת בתחומי האומנות השונים.

המסלולים כוללים את : ​

פעילויות אלה, עשירות בתוכן ובעניין, והן מסייעות לבתי הספר של המנהל ולמערכות הפנימייתיות , לטפח ולהרחיב בהתמדה את העשייה של התלמידים בתחומי האומנות השונים.

פעילות זו גם מצליחה להביא לידי ביטוי את המכנה המשותף הרחב של כלל מוסדות החינוך ההתיישבותי במפגשים אומנותיים מוצלחים ומפרים בין תלמידי בתי הספר האזוריים וחניכי כפרי הנוער והפנימיות.