קורס מצוינות בכתיבת פרוזה

הפרויקט מהווה חממה לכותבי פרוזה מוכשרים מקרב החניכים בכפרי הנוער. הוא מתמקד בפיתוח מיומנויות כתיבה, יכולת ביטוי , רגישות טקסטואלית וחשיבה ביקורתית.  הסדנה נועדה להעשיר ולהרחיב את נקודת המבט הפרטית של המשתתפים וזאת על ידי הכרות העולם כפי שהוא נראה דרך עיניו של החבר- חבריהם לסדנה, וכותבים גדולים שיעירו מהלכה"       ​

מצוינות בכתיבת פרוזה