פסלי אור -רענן חרל"פ

פסלי אור - רענן חרל"פ

סדנה בת 8 מפגשים 

אור וצל הם מושגי יסוד באמנות. בחינתם מאפשרת לחניכים להכיר בחיוניותם של ניגודים באמנות, כמו גם בחברה: אין האחד קיים ללא משנהו. בתחילת הסדנה נעשה שימוש באור\חושך כמהות חומרית (עבודה בצלליות, אור מרצד וכו') בהמשך נבנים גופי תאורה פיסוליים אישיים, מרשת לולים וחומרים שונים, המגלמים בתוכם ביטוי צורני ותוכני.
סיום הסדנה תתקיים תערוכה של גופי התאורה.