פיסול סביבתי ופסיפס
 

פיסול סביבתי ופסיפס - דנה בהרב