השירות הרפואי בפנימייה

השירות הרפואי באגף מיועד לשמור, לקדם ולשפר את בריאותם של חניכי הכפרים​
השירות כולל:
* פיקוח רפואי בשלב הקליטה על פי דיווח הרופא המטפל והצהרת ההורים.
* הדרכה וייעוץ לצוותים החינוכיים והטיפוליים - לגבי חולים כרוניים, בעיות רפואיות שונות בגיל ההתבגרות ולגבי מקרים רפואיים שונים המתעוררים בכפרים.
* בדיקת חניכים על פי פניית אנשי צוות.
* בנייה ושמירה על נוהלי עבודה רפואיים וסיעודיים תקינים על ידי מתן תמיכה, ייעוץ ופיקוח על תפקוד אחיות כפרים וכלל שירותי הבריאות בפנימייה.
* השתלמויות וימי עיון לאנשי הצוות הטיפולי, הלימודי ולחניכים עצמם.
* סיוע במימון הוצאות רפואיות שאינן כלולות בסל הבריאות כמו טיפולים אורטודנטים ואביזרים רפואיים שונים.
השירות ניתן ע"י רופאי מתבגרים.​