אתר חדש למינהל לחינוך התיישבותי ופנימייתי ועליית הנוער

אתר חדש למינהל לחינוך התיישבותי

שלום רב

בשעה טובה נפתח אתר חדש בענן של מימשל זמין

להלן קישור לכניסה

http://www.mchp.gov.il/Pages/HomePage.aspx