המסמכים הדרושים וטפסים להורדה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

רשימת מסמכים להגשה בעת הריאיון (מומלץ לצלם)

 

 • תעודת זהות של ההורים+ ספח
 • תעודת ציונים אחרונה
 • תלושי שכר משלושת החודשים האחרונים ​ של שני ההורים 
 • לעצמאיים -שומת מס
 • ​למקבלי קצבאות- אישור המוסד לביטוח לאומי
 • תדפיסי עו"ש עדכניים משלושת החודשים האחרונים
 • אישור רפואי אודות מצב בריאות המועמד/ת
 • אישור על משכנתא או על שכ"ד
 • אבחון פסיכודידקטי (אם יש)
 • דו"ח סוציאלי (אם יש קשר עם שירותי הרווחה)
 • אישור חובות כספיים (אם יש)
 • הסכם גירושין (אם ההורים גרושים)
 • אישור על חובות כספיים (אם יש)
 • אישור בריאות הורים (אם קיימת בעיה בריאותית)
 • לעולים חדשים – תעודת עולה

טפסים להורדה לקראת הקליטה על פי מחוזות