אילו מסגרות מיוחדות קיימות בפנימיות?

תאריך: 19/12/2017

​אילו מסגרות מיוחדות קיימות בפנימיות?

  • מסגרת אולפן אינטנסיבי במסלול עיוני/טכנולוגי/ימי - עם סיום שלב האולפן, משולבים העולים בתכנית הלימודים של ביה"ס. העולים מסיימים את שלב האולפן בכפר, משולבים בכיתות אינטגרטיביות עם תלמידים ישראלים ומקבלים תמיכה לימודית והעשרה.
  • פרויקט לבגרות – מסגרת זו מיועדת לתלמידים מחבר העמים, שעמדו לסיים את לימודיהם בארץ מוצאם בביה"ס תיכון עיוני, והעלייה קטעה את סיום לימודיהם. מדובר בתלמידים בני שש עשרה וחצי, המסוגלים תוך תקופה של שנה וחצי עד שנתיים לעמוד בבחינות בגרות לעולים. הלימודים נערכים לפי תכנית מיוחדת לעולים, המאושרת ע"י משרד החינוך.
  • תלמידים יוצאי אתיופיה – לכפרי הנוער הכלליים והדתיים, הישיבות התיכוניות והאולפנות מסורת בקליטתם ובחינוכם של תלמידים יוצאי אתיופיה. אלפי תלמידים מקרב עדה זו התחנכו במערכות הפנימייתיות. המטה המקצועי במינהל והצוות החינוכי צברו ניסיון חינוכי בטיפול באוכלוסייה זו: מושקע מאמץ בפיתוח תכניות לקידומם החינוכי והלימודי, בשילובם החברתי, בהכנתם לקראת גיוסם לצה"ל, ללימודים גבוהים ולחיים בכלל כאנשים תורמים לעצמם ולחברה.
בשנים האחרונות התחזקה בפנימיות התפיסה הרואה את ההורים כשותפים מלאים בתהליך החינוכי של הנער גם במהלך שהותו בפנימייה. נעשו פעולות לחיזוק הקשר בין החניך למשפחות ובין המשפחה לצוות הפנימייה, במיוחד בעזרת מקשרים בני העדה, דוברי השפה האמהרית, הבקיאים ומצויים בקודים התרבותיים של יוצאי אתיופיה, כמו כן מופעלים קורסים למנהיגות לתלמידים יוצאי אתיופיה ולימודים על מורשת יהדות אתיופיה על מנת לקרב את החניך לתרבות המוצא שלו ולחזק את הזהות והגאווה.​